Studiereis QD-beheer

Publicatiedatum: 3 juni 2016

Eind mei hebben namens Bosgroep Noord-Oost Nederland Gerald Kragt en Martijn Jansen deelgenomen aan een studiereis over de QD-beheermethode. De heer Wilhelm, grondlegger van de methode, leidde medewerkers van de Nederlandse en Belgische Bosgroepen in 4 dagen langs een verscheidenheid aan opstanden waar QD wordt toegepast. De methode lijkt ook geschikt voor Nederlandse percelen.

De bosbeheerstrategie QD is ontstaan in de Duitse deelstaat Rheinland Pfalz. De Duitse afkorting QD is in het Nederlands te vertalen als Kwalificeren en Dimensioneren. QD is een vorm van natuurgerichte bosbouw voor mooie, authentieke bossen met kwaliteitshout. De beheermethode zorgt voor een snelle groei van dikke toekomstbomen waarvan de onderstam uit foutvrij hout bestaat.

Kwalificeren in jonge fase

Als de jonge bomen de concurrerende vegetatie zijn ontgroeid wordt voor de eerste maal ingegrepen. In deze kwalificeringsfase worden voorlopers en jonge bomen met een slechte stamvorm weggenomen als dit een goed gevormde, vitale boom begunstigt. In de vroege fase gebeurt dit door het knikken van de jonge boom, later door ringen.

Dimensioneren voor optimale ontwikkeling

Wanneer de gewenste takdode stamlengte is bereikt, ongeveer 25% van de verwachte eindhoogte van de boom, begint de dimensioneringsfase. De kronen van de geselecteerde bomen worden dan constant vrijgesteld zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen en er een sterke diameteraanwas wordt gerealiseerd. Een QD-boom wordt dus niet verder opgekroond. Wel kunnen tijdens de selectie van de toekomstbomen deze worden opgesnoeid.

Het moment van het eerste vrijstellen hangt sterk af van boomsoort en groeiplaats. Bij Berk kan dit al op een leeftijd van 12 jaar zijn, waarbij we denken aan een eerste generatie bos op landbouwgrond. Voor Inlandse eik en Beuk duurt dit langer, ongeveer vanaf 25 jaar. Er worden tot maximaal 30 toekomstbomen per hectare aangewezen.

Actief beheer en niets doen

Buiten het vrijstellen van de aangewezen toekomstbomen worden er verder in de opstand geen maatregelen uitgevoerd. Door de combinatie van actief beheer en niets doen ontstaat een heel gevarieerd bosbeeld. Met deze methode worden daarmee op perceelsniveau ecologische waarden en productiewaarden geïntegreerd.

Methode goed bruikbaar in de regio

In Nederland wordt de QD-methode nog niet toegepast. De Bosgroep denkt dat de methode ook in onze regio goed bruikbaar is, vooral op loofhoutpercelen met onder andere Inlandse eik, Beuk en Berk. Voorwaarde is dat de eerste ingrepen tijdig worden gedaan zodat er optimaal wordt geprofiteerd van het groeiritme van de boomsoort.

Indien u geïnteresseerd bent in deze beheerstrategie en denkt een opstand te hebben waarop QD kan worden toegepast, neem dan contact op met uw regiobeheerder. Hij kan u het beste in het veld voorlichten over de toepassing van de beheermethode op uw eigendom.

labels:

gerelateerd