Soortenonderzoek: de boomkikker

Publicatiedatum: 25 mei 2020

Diverse dier- en plantsoorten zijn in Nederland beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Wanneer ergens een ruimtelijke ingreep gepland staat, is het noodzakelijk om vóóraf de mogelijk negatieve effecten op aanwezige flora en fauna vast te stellen. Een ecoloog inspecteert de locatie met een ecologische quickscan, en schat op basis van de aanwezige biotopen in welke dier- en plantsoorten kunnen voorkomen. Wanneer op basis van het bezoek niet uit te sluiten valt dat een bepaalde (beschermde) soort voorkomt, moet er nader onderzoek naar de desbetreffende soort(groep) uitgevoerd worden.  

Nader onderzoek Rode Lijstsoort boomkikker

Voor één van onze leden, in een bosrijke omgeving in Drenthe, voeren we momenteel nader onderzoek uit naar de boomkikker. In de omgeving komen volgens de Nationale Database flora en fauna namelijk boomkikkers voor. Doordat de Nederlandse populatie van deze soort sterk is afgenomen, staat de kikker momenteel op de Rode lijst. Hierdoor is het belangrijk dat bij ruimtelijke ingrepen rekening wordt gehouden met de mogelijke aanwezigheid van de boomkikker. Zodat potentieel habitat wordt ontzien. Tijdens het onderzoek bezoeken we vier keer een bepaalde watergang en meerdere wegbermen om boomkikkers te inventariseren. De eerste twee bezoeken vinden in het voorjaar plaats na zonsondergang. Dit is de periode waarin de boomkikker zich voortplant. Voortplanten doet de boomkikker in water waar géén vis voorkomt, omdat vissen de eieren anders opeten. Een andere eis is dat er oevervegetatie en struweel, een struiklaag, aanwezig is, waarin de boomkikker zich overdag kan verschuilen. In een geschikt voorplantingsbiotoop komen boomkikkers bij elkaar en wordt de aanwezigheid op basis van kooractiviteit vastgesteld.

Van het water naar het land

Na de voortplanting is de boomkikker op het land te vinden. Hier zit de boomkikker voornamelijk in het struweel, waarbij de voorkeur uitgaat naar braam. De locatie moet de boomkikker genoeg gelegenheid bieden om te zonnen, maar ook om te schuilen. Tijdens de laatste twee bezoeken, die plaatsvinden in de zomer,  zoeken we overdag het struweel af op de aanwezigheid van boomkikkers. Na afloop van het onderzoek krijgt ons lid een gepast advies, gebaseerd op de bevindingen uit het soortenonderzoek. Doorgaans betekent dit dat wanneer de aanwezigheid is vastgesteld, er gekeken wordt hoe het biotoop kan worden ontzien tijdens de ruimtelijk ingreep.

Meer informatie?

Heeft u ecologische ondersteuning nodig voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep, of heeft u vragen over de Wet Natuurbescherming? De ecologen van Bosgroep Noord-Oost Nederland geven u graag advies.

Foto boomkikker: Rutger Diertens (ecoloog Bosgroep Noord-Oost Nederland)

labels: , , , ,