Snoeyinksbeek: van landbouw naar natuur

Publicatiedatum: 21 juni 2018

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september 2017 gestart met herstelmaatregelen voor de Snoeyinksbeek, een zijwater van de rivier de Dinkel in de gemeente Losser. De landbouwgrond langs de beek is nu grotendeels omgevormd naar natuur.

SKNL

Dankzij de toezegging van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)  kon de grond van een aantal particuliere eigenaren langs de beek omgevormd worden tot natuur. Het deelgebied Snoeyinksbeek liep daarmee vooruit op de uitvoering van de herstelmaatregelen (PAS) voor de overige stroomgebieden van het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal.
Bosgroep Noord-Oost Nederland was directievoerder van het project  ‘Nieuwe natuur Snoeyinksbeek’.

Kruidenrijke graslanden en vochtige bossen

Met de herinrichting van het gebied komen er kruidenrijke graslanden en vochtige bossen. Er zijn poelen aangelegd en enkele houtwallen hersteld. Al deze maatregelen hebben een positief effect op de instandhoudingsdoelen van de habitats in het gebied. Het stroomgebied van de Snoeyinksbeek herbergt namelijk bijzondere planten zoals de slanke sleutelbloem. Ook leven er ijsvogels bij de beek.

De werkzaamheden voor de Snoeyinksbeek zijn nagenoeg afgerond. Half juni is het project naar tevredenheid van opdrachtgever en deelnemende eigenaren opgeleverd.
Regiobeheerder Erik Sonder van Bosgroep Noord-Oost Nederland kijkt tevreden terug op het project:

“We hebben de inrichtingsmaatregelen in het terrein succesvol uitgevoerd, nu is het aan de natuur om het gebied verder te ontwikkelen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labels: , ,

gerelateerd