SNL-monitoring: ook dit jaar weer mooie waarnemingen

Publicatiedatum: 23 november 2021

Van het voorjaar tot het najaar zijn de ecologen van de Bosgroepen druk met SNL-monitoring op verschillende terreinen van leden die via de Bosgroepen SNL-beheersubsidie ontvangen. Het monitoren is een verplichting vanuit de subsidieregeling, uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de provincies. Rutger Diertens vertelt over zijn monitoringswerkzaamheden en bijzondere waarnemingen dit jaar. Waaronder een nieuwe populatie gevlekte glanslibellen in Friesland!

SNL-monitoring

Rutger: “Met de SNL-monitoring brengen we de natuurwaarden in de verschillende terreinen in kaart. We kijken dan naar flora, vegetatie, (bos)structuur, broedvogels en insecten. Vlinders, libellen en sprinkhanen zijn bijvoorbeeld belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van een gebied. Dat doen we met een speciale app op onze telefoon of tablet. Daarmee voeren we de verschillende soorten flora en fauna in op een digitale kaart. Waar mogelijk combineren we de SNL-monitoring ook met veldcontroles. We hebben momenteel twee ecologen, een senior ecoloog en een expertmedewerker landschapsecologie bij Bosgroep Noord-Oost Nederland.
De ecologen hebben elk een eigen expertise waar ze zich op focussen. Zo houden René en Dominique zich voornamelijk bezig met flora- en vegetatiekarteringen en hou ik me bezig met monitoring van insecten en vogels. Collega Arjan doet met name floramonitoring.”

Veldcontroles

Bij de veldcontroles kijken we of een terrein opengesteld is, en of het beheertype in stand wordt gehouden. Ook houden we altijd onze ogen open voor bijvoorbeeld exoten en andere opvallende dingen. Kansen en aanbevelingen die we kunnen gebruiken bij het beheer koppelen we terug aan de regiobeheerder.
Ook het invoeren van vegetatie-opnames, wat onderdeel is van een vegetatiekartering, kunnen we tegenwoordig via een app doen. Na een dag in het veld zijn de gegevens gemakkelijk te exporteren en te uploaden naar onze interne ‘cloud’. Van daaruit kunnen we dan weer verder met het uitwerken en analyseren van de data.

Kleine ijsvogelvlinder

Bijzondere waarnemingen

Rutger: “Iedere plek is anders, en je weet niet altijd wat je kunt verwachten. Zo stuitte ik afgelopen jaar tijdens de insectenmonitoring op een broedende nachtzwaluw, een prachtig beest! Wat betreft de insectenmonitoring trof ik een paar mooie dagvlindersoorten; onder andere bont dikkopje, aardbeivlinder en kleine ijsvogelvlinder.
De mooiste vondst van het afgelopen jaar waren gevlekte glanslibellen in Friesland. Met deze vondst van 10 exemplaren kunnen we gerust stellen dat hiermee een nieuwe populatie voor Friesland in kaart is gebracht. De andere bekende populatie bevindt zich in de Lendevallei nabij Wolvega.
Doordat het afgelopen jaar vrij nat is verlopen, was het een goed groeiseizoen voor planten. Dit zag je ook weer terug in de aantallen verschillende dagvlindersoorten. Wel zie je dat bepaalde dagvlindersoorten het nog steeds moeilijk hebben door de droogte van de afgelopen jaren. De droogte heeft er zelfs toe geleid dat sommige populaties van bijzondere soorten, zoals het gentiaanblauwtje, volledig verdwenen zijn.”

Verwerken van gegevens

Na het monitoringsseizoen zijn de ecologen druk met het verwerken van gegevens, het maken van rapportages en de planning voor het volgende seizoen.
Rutger: “Ook al zijn we deze maanden veelal op kantoor of thuis aan het werk, dat betekent niet dat we stil zitten. We hebben enorm veel informatie verzameld, en die moet nu in begrijpelijke taal of aan de hand van kaartjes teruggekoppeld worden. Zo blijft ons werk afwisselend.”

Gevlekte glanslibel

Hoofdfoto: Rutger met een zelfgemaakte foto van een nachtzwaluw in beeld.

labels: , , ,