SKNL-project Schultenwolde en Lankheet opgeleverd

Publicatiedatum: 21 februari 2017

Rond de jaarwisseling zijn de SKNL-projecten op Landgoed Schultenwolde in Tubbergen en Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen afgerond en opgeleverd. Op beide landgoederen werd, met behulp van een investeringssubsidie, een kwaliteitsimpuls gegeven aan de natuur en het landschap. Het resultaat is nu al indrukwekkend.

Schultenwolde: plaggen voor heide

Op Landgoed Schultenwolde is een aantal jaren geleden een aantal hectares bos gekapt om hier natte heide te laten ontwikkelen. Op dat moment was er nog geen budget om ook het terrein te kunnen plaggen. Via een SKNL-project was dat nu wel mogelijk. Met het plaggen is de bovenste humusrijke laag van de bodem verwijderd. De verwachting is dat de heide zich hier nu spontaan zal vestigen. In de geplagde strook ligt ook de oorspronkelijke afvoer (slenk) van grond- en oppervlaktewater. Deze slenk is door de plagwerkzaamheden weer in ere hersteld en heeft zijn functie weer opgeëist.

Het Lankheet: opslag verwijderen en verbinden

Op Landgoed Het Lankheet is in een projectgebied van ongeveer 8 hectare een aantal dichtgegroeide heideterreinen weer opengemaakt door de opslag te verwijderen. Vervolgens zijn deze heideterreinen via nieuwe corridors door het bestaande bos weer met elkaar verbonden. Om de heideontwikkeling te stimuleren is er niet gekozen voor plaggen, maar voor de inzet van vijf heidekoetjes. Deze heidekoeien gaan het projectgebied jaarrond begrazen. Zeer interessant om te volgen hoe snel de heide zich hier zal ontwikkelen!

De Bosgroep Noord-Oost Nederland is trots op het resultaat en is dankbaar beide projecten te hebben mogen begeleiden.

Foto’s: De werkzaamheden op Landgoed Schultenwolde.

labels:

gerelateerd