Regiobijeenkomsten: Beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)’

Publicatiedatum: 24 mei 2019

In juni organiseren we voor onze leden met beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)’ een tweetal regiobijeenkomsten. Binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt dit pakket, voor het beheer van natuurgraslanden, het meest aangevraagd. Wij hebben gemerkt dat er veel vragen zijn over dit beheertype: Wat wordt precies verstaan onder het beheertype? Hoe moet ik het beheren? Kan ik er stalmest op uitrijden? Ook vanuit de verschillende provincies wordt nadrukkelijker naar dit beheertype gekeken; Wat is de bijdrage aan provinciale natuurdoelen? Een goede reden voor ons, Bosgroep Noord-Oost Nederland, om een tweetal regiobijeenkomsten rond dit beheertype te organiseren.

Hierbij zullen we kort toelichten wat de eisen zijn die aan dit beheertype gesteld worden. En we gaan het veld in om een aantal voorbeelden van dit beheertype te bekijken. Daarbij willen we met u in gesprek gaan over de effecten van verschillende vormen van beheer die ingezet kunnen worden. En gaat u hopelijk naar huis met wat praktische beheertips.

 Data, tijdstip en locaties

  • Dinsdag 18 juni: Omgeving Hoge Hexel (voor provincie Overijssel)
    Startlocatie: Kulturhus Hoge Hexel, Nieuwe Schoolweg 5, 7645 AV Hoge Hexel, www.kulturhushogehexel.nl
    Aanvang: 13.00 uur (inloop; start programma 13.30), tot +/- 17.00 uur.
  • Vrijdag 21 juni: Omgeving Diever (voor provincies Drenthe, Friesland, Groningen)
    Startlocatie: Landhotel Diever, Groningerweg 6, 7981 LA Diever, www.LandhotelDiever.nl
    Aanvang: 13.00 uur (inloop; start programma 13.30), tot +/- 17.00 uur.

Aanmelden

Als u interesse heeft om een bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u zich alvast aanmelden via e-mail noordoostnederland@bosgroepen.nl ter attentie van ‘Regiobijeenkomst N12.02 en de datum/locatie van uw voorkeur’ of tel.nr. 0523-654590.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 leden per bijeenkomst, zodat er ook nog voldoende ruimte is voor het delen van persoonlijke kennis en ervaringen en het stellen van vragen. Bij meer dan 20 aanmeldingen gaan we kijken of er nog een extra bijeenkomst mogelijk is.

Wij hopen u te zien op een van deze leerzame middagen!