Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland bestaat in 2022  uit de volgende personen:

  • Dhr. J.P. Bakker – voorzitter
  • Dhr. R. Nijzink – algemeen lid
  • Dhr E. van Kouwen – algemeen lid

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en het functioneren van de werkorganisatie van de Bosgroep en geeft gevraagd of ongevraagd advies. Daarbij spelen de leden van de Raad van Toezicht een stimulerende, ondersteunende rol, bijvoorbeeld bij regiobijeenkomsten (organisatie, gastheerschap). Ook als aanspreekpunt voor de leden en indien gewenst als intermediair tussen bijvoorbeeld lid en werkorganisatie is de Raad van Toezicht van belang. In contacten met provincies en andere organisaties kunnen zij ondersteunen en optreden als ambassadeur van de Bosgroep.