Projectenarchief

Natuurlijke bronvijver opgeschoond; meer ruimte voor flora en fauna

Op de stuwwal van Ootmarsum in Twente liggen diverse bijzondere bronbeken en bronvijvers. Een daarvan is recent opgeschoond. Het opschonen van de... (...)

‘Natuurschoon Nietap’ wordt nog ‘schoner’

Voor Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap is Bosgroep Noord-Oost Nederland in de zomer van 2018 gestart met de begeleiding van de uitvoering... (...)

Herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond!

Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig was, ingezet om het brongebied van de Mosbeek duurzaam te herstellen. De benodigde... (...)

Watermaatregelen op Landgoed de Hulst

Begin mei was de aftrap van het project 'Watercollectief Twente' op Landgoed De Hulst in Oldenzaal. Met dit project wordt gewerkt aan de verbetering... (...)

Snoeyinksbeek: van landbouw naar natuur

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september 2017 gestart met herstelmaatregelen voor de Snoeyinksbeek, een zijwater van de rivier de... (...)

PAS in Dinkelland: niet alleen inhoud, ook proces

De PAS-maatregelen voor drie Natura 2000-gebieden in de gemeente Dinkelland stonden op papier. Op verzoek van de gemeente nam de Unie van Bosgroepen... (...)

SKNL-project Schultenwolde en Lankheet opgeleverd

Rond de jaarwisseling zijn de SKNL-projecten op Landgoed Schultenwolde in Tubbergen en Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen afgerond en opgeleverd.... (...)

Gasselte krijgt haar uitgestrekte heidevelden terug!

Het Drentse dorp Gasselte werd ruim een eeuw geleden omringd door uitgestrekte heidevelden. Door bebossing en ontginning verdwenen de meeste... (...)

Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder, de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma... (...)

Bosgroep maakt nieuw natuur in Twente

In Twente is de Bosgroep zeer actief met de voorbereiding en uitvoering van allerlei SKNL-projecten. Hierbij wordt landbouwgrond omgezet in natuur.... (...)