Praktijknetwerk Bos op Landbouwgrond

Publicatiedatum: 23 januari 2014

Het ministerie van Economische zaken heeft een subsidieregeling voor landbouwers om kennis en kunde te ontwikkelen en te delen in een praktijknetwerk. Peter Stouten heeft namens Bosgroep Noord-Oost Nederland het initiatief genomen om een dergelijk praktijknetwerk op te zetten voor leden die de afgelopen twintig jaar landbouwgrond permanent hebben omgevormd naar bos.

Het gaat om elf deelnemers uit Drenthe, Overijssel en Groningen. Het idee is dat zij middels het praktijknetwerk kennis opdoen over bosbeheer, biodiversiteit, hout als energiebron etc. Ervaringen, vragen en knelpunten zullen worden uitgewisseld. De bevindingen, uitkomsten en resultaten kunnen worden gebruikt voor soortgelijke praktijknetwerken elders in het land.

De Bosgroep heeft samen met de deelnemers, Alterra (kennis inbreng) en SwartAdvies (didactische inbreng) een subsidieaanvraag ingediend voor een project van 1,5 jaar. Deze aanvraag is recent goedgekeurd. Elke deelnemer zal in tijdens het project in zijn/haar jonge bos een voorbeeld van een beheermaatregel uitvoeren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitzetten van dunningspaden, het uitvoeren van een zuivering, het aanwijzen van toekomstbomen, het toepassen van de QD-methode etc.

De deelnemers en begeleiders hebben erg veel zin in het uitvoeren van dit zeer praktische project. Over de voortgang ervan zullen wij u op de hoogte houden.

labels: , ,

gerelateerd