Evaluatie van 1 jaar plugplantsoen

Publicatiedatum: 20 oktober 2014

Sinds vorig jaar heeft het gebruik van plugplantsoen in het Nederlandse bosbeheer aan populariteit gewonnen. In de nieuwsbrief van februari brachten we daarover al een nieuwsbericht uit > zie hier. Nu er een eerste jaar op ruime schaal ervaring is opgedaan met het gebruik van plugplantsoen is het tijd om dit te evalueren.

Bij een rondgang afgelopen augustus langs enkele percelen kaalkap die afgelopen mei met pluggen zijn herplant, zien we dat de meeste goed ontwikkeld zijn. De planten staan stevig verankerd in de bodem en vertonen een voldoende tot goede groeischeut. Daar waar de bodem erg nat is geweest, is dit iets minder. Op een paar plaatsen zijn douglaspluggen pleksgewijs niet aangeslagen. Nadere inspectie heeft naar voren gebracht dat hylobius (een snuitkever) hier de oorzaak van is. De aangetaste plantjes zijn bruin en laten zich gemakkelijk uit de grond trekken.

Plantsoen in plugvorm is een product dat qua prijs niet onderdoet voor naaktwortelig plantsoen. Qua beschikbaarheid is dit anders. De hoeveelheid soorten en herkomsten is beperkt. Ook het aantal kwekers dat zich toelegt op plugplantsoen is niet groot. Maar ook hier zijn verschuivingen waarneembaar. Het soortenpalet wordt breder, maar we zien op dit moment nog vooral courante naaldhoutsoorten als douglas, fijnspar, lariks en grove den en daarnaast ook enkele loofhoutsoorten als linde, eik en beuk.

De Bosgroepen willen ervoor zorgen dat er voor leden in de toekomst meerdere soorten in plugvorm beschikbaar gaan komen. Op eigen initiatief is een aantal jaar geleden gestart met de zaadoogst van o.a. Thuja plicata van een selectie-opstand op landgoed Singraven. Inmiddels is alle Thuja van deze herkomst uitverkocht. Afgelopen najaar is voor een tweede maal zaad geoogst. Plugplantsoen van Thuja zal op zijn vroegst weer in het plantseizoen van 2015-1016 beschikbaar zijn.

Voor vragen over plantsoen en bestellingen kunt u terecht bij Theo Keizers.

labels: , , , ,

gerelateerd