Overijssel-West (Salland)

Overijssel West, of in de volksmond Salland, is een redelijk bosrijk deel van het werkgebied van de Bosgroep. Gelegen tussen de plaatsen Deventer, Zwolle, Hardenberg en Holten is er veel particulier eigendom. Naast particulieren hebben ook enkele gemeenten, recreatiebedrijven, instellingen en bedrijven als Vitens en Gasunie bosbezit in deze regio. De grote aaneengesloten complexen in het gebied zijn in een aantal gevallen eigendom van een TBO (Terrein Beherende Organisaties). Maar ook in het particulier eigendom zijn er grotere eigenaren. Maar het kenmerk van deze regio is wel het grote aandeel kleiner bosbezit. Totaal zijn er circa 90 boseigenaren lid van de Bosgroep met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 19.500 hectare, waarvan circa 13.000 in eigendom bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel.

Regiobeheerder is Martijn Jansen.

Regio Salland