Overijssel-Oost (Twente)

De grens van het werkgebied van de Regio Overijssel Oost is arbitrair vastgelegd vanaf de grens met de Provincie Gelderland over de waterscheiding op de Sallandse Heuvelrug om vervolgens in oostelijke richting verder te gaan met de gemeente Twenterand als noordelijke begrenzing.
De regio telt ruim 180 leden.

Regiobeheerder en contactpersoon voor deze regio is Erik Sonder.

Regio Twente