Ontwikkelingen voor ‘Natuer mei de Mienskip’

Publicatiedatum: 23 mei 2019

Negen Friese organisaties, waaronder Het Friesch Grondbezit, hebben in 2018 de handen ineengeslagen om in de periode tot 2027 méér natuur in Fryslân te realiseren, met hetzelfde budget en met grotere betrokkenheid van de mienskip. Na een eerste positieve reactie van Gedeputeerde Staten is ‘Natuer mei de Mienskip’ met de uitwerking aan de slag gegaan. Als resultaat daarvan ligt er nu een koersdocument.

In het koersdocument staat hoe ‘Natuer mei de Mienskip’ de natuuropgave in Fryslân gestalte wil geven, namelijk in partnerschap met de provincie. Een nauwe samenwerking dus, waarbij alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn bij de uitvoering van het natuurbeleid. Ook Bert van der Moolen, die naast directeur van Bosgroep Noord-Oost Nederland ook voorzitter van de stuurgroep ‘Natuer mei die Mienskip’ is, is blij met de vorderingen. Eerder berichtten we op onze website al over de start van het initiatief.

Koersdocument in Friese Statenvergadering

Op 10 juli 2019 komt het koersdocument aan bod in de Friese Statenvergadering. Dan besluiten Provinciale Staten of ‘Natuer mei de Mienskip in partnerschap’ écht van start kan gaan.
Meer informatie, inclusief het koersdocument, vindt u op de website van Het Friesch Grondbezit.

labels: , ,

gerelateerd