Omvorming van populierenbos naar landbouwgrond

Publicatiedatum: 18 juni 2013

De Bosgroep is sinds de beginjaren adviseur voor de Vereniging van Houttelers. In de Vereniging van Houttelers zijn eigenaren verenigd die vanaf 1985 tot medio 1996 bos op landbouwgrond hebben aangeplant. Deze bossen zijn overwegend aangeplant met Populier, Fijnspar en Wilg.

Er zijn bij de aanplant 2 verschillende regelingen toegepast: de set-aside regeling vooral voor tijdelijk bos en de regeling SBL voornamelijk voor blijvend bos. De tijdelijke bossen hebben een contractduur van 15 tot 25 jaar. Een groot deel van de contracten loopt in de komende jaren af. Veel eigenaren kiezen er, uit oogpunt van de goede pachtprijzen voor landbouwgrond, voor om de percelen zo snel mogelijk om te vormen.

De Bosgroep heeft de afgelopen jaren voor veel van deze eigenaren reeds een dunning in de populierenbossen uitgevoerd. De laatste tijd worden wij veel benaderd door eigenaren bij wie de contractperiode afloopt en die graag willen worden ontzorgd bij de omvorming. De eerste omvormingen zijn begin 2013 door de Bosgroep begeleid, waarbij enkele tientallen hectaren populierenbos nu weer als landbouwgrond in gebruik zijn. In het kort bestaat het traject uit het verzorgen van een flora- en faunatoets, de afzet van het vrijkomende stamhout en de biomassa en, als laatste maatregel, het klaarmaken van de grond voor de teelt van nieuwe gewassen. De Bosgroep draagt zorg voor een goede begeleiding van het traject, kwalitatief goed werk en marktconforme prijzen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Martijn Jansen.

 

labels: , ,

gerelateerd