Omvorming van tijdelijk bos naar landbouwgrond

Publicatiedatum: 4 juni 2015

Dit voorjaar is er onder begeleiding van de Bosgroep bijna 80 hectare tijdelijk bos weer naar landbouwgrond omgevormd. Zo’n omvorming gaat niet zomaar, maar vraagt om goede planning van de werkzaamheden. Er is in totaal ruim 15.000 kubieke meter rondhout vrijgekomen en vermarkt.

Landbouwgrond voor snelgroeiende boomsoorten
In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de overheid diverse regelingen geïnitieerd om het overschot van landbouwproducten terug te brengen. Met één van die regelingen konden agrariërs landbouwgrond inzetten voor de teelt van snelgroeiende boomsoorten, Populier en Fijnspar. Hierbij werden contracten aangegaan met een looptijd van 20 tot 25 jaar. Na het verstrijken van de einddatum kon de grond weer in landbouwkundig gebruik worden genomen.

Omvorming heel proces
Voor een aantal van deze perceeleigenaren, vroeger verenigd in de Vereniging van Houttelers, heeft de Bosgroep de laatste jaren de omvorming begeleid. Zo ook begin dit jaar.

Een omvorming van tijdelijk bos naar landbouwgrond is een heel proces, waarbij vaak rekening moet worden gehouden met een zeer gevoelige bodem in natte perioden en moeilijke bereikbaarheid. Bovendien moet, in verband met contractdata, vaak in een hele korte periode worden geveld, gesnoeid, gekort en uitgereden. Daarna volgt nog klepelen en frezen zodat het land te bewerken is met landbouwmachines.

Door de natte nawinter van 2014-2015 kwam er veel tijdsdruk op de projecten te staan. Daardoor werd er soms 7 dagen per week en 24 uur per dag doorgewerkt. Door een maximale inzet hebben we het echter voor elkaar gekregen, waardoor op dit moment op alle percelen weer landbouwgewassen staan te groeien.

Hout
Noemenswaardig is de grote hoeveelheid vrijgekomen hout op percelen met Fijnspar en Sitkaspar. Op sommige percelen is in 25 jaar tijd, ruim 300 kubieke meter rondhout gegroeid, een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 12 kubieke meter.

De twee onderstaande filmpjes geven een goed beeld van de grote hoeveelheid hout die geoogst is.

 

 

 

 

labels: , ,

gerelateerd