Nuttige blesoefening Marteloscoop tijdens Boseigenarendag

Publicatiedatum: 20 november 2015

Op 18 november hebben Drents Particulier Grondbezit en Bosgroep Noord-Oost Nederland hun jaarlijkse Boseigenarendag gehouden in de boswachterij Gieten-Borger. Het thema dit jaar was ‘de Marteloscoop’ met daarbij behorend een blesoefening.

Tijdens het eerste deel van het programma hield regiobeheerder Peter Stouten een inleiding over de Marteloscoop. Marteloscoop kan worden vertaald als ‘bles-oefen-bos’. Het is een permanent plot in een bos, waar oefeningen kunnen worden gedaan op het gebied van dunning (en verjonging). Alle bomen in het plot van een halve hectare zijn gemeten en van een nummer voorzien.

Blesoefening

Na de inleiding gingen de deelnemers naar de Marteloscoop, een monocultuur Japanse lariks van 1957. Het doel van de dunning was het verhogen van de houtteeltkundige waarden. De deelnemers gingen in vier groepen aan de slag, en moesten per boom aangeven of ze de boom wilden behouden, als toekomstboom aanwijzen of  verwijderen. Dit werd naderhand in een verwerkingsprogramma gezet. Hieruit zijn rapportcijfers per groep berekend. De criteria waarop beoordeeld is: aandeel verwijderde kwaliteitsbomen, de waardeverandering door de dunning, volume-aandeel kwaliteitshout 5 jaar na dunning en het intern rendement houtwaarde 5 jaar na dunning.

Leerzame dag

boseigenarendag 2In de discussie achteraf werd door sommigen betwijfeld of een dunning wel aan de orde was. Dat terwijl er toch een hoog grondvlak (=dichte stand) is gemeten. Ouder bos wordt al snel als ‘ruim staand’ beoordeeld. De staande houtvoorraad werd systematisch (veel) te laag ingeschat. Het werken met toekomstbomen bleek ook nog niet voor iedereen gesneden koek.

De deelnemers waren zeer enthousiast en hebben de oefening als zeer leerzaam ervaren.

labels: , ,

gerelateerd