Nieuwe natuur in het Reestdal: ‘Icoonproject’ landgoed Dickninge opgeleverd

Publicatiedatum: 26 maart 2019

Op dinsdag 19 maart 2019 vond de oplevering van het ‘icoonproject’ landgoed Dickninge aan de Drentse kant van de Reest plaats. Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft de eigenaren, de erven van mevrouw A. A. Roëll, geholpen bij de functieverandering van het landgoed en de versterking van de natuur- en landschapswaarden in het kader van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Werkzaamheden: verbetering waterhuishouding

De werkzaamheden waren vooral van hydrologische aard: de omvorming van landbouwgrond naar ‘nat schraalland’ en ‘vochtig hooiland’. Daarvoor moest eerst de waterhuishouding verbeterd worden.

Grote modderkruiper

Grote modderkruiper

Het icoonproject had een lange aanloopperiode; al in 2014 werd het investeringsplan opgesteld. In 2018 is gestart met de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Tussendoor kwam er echter nog een planaanpassing omdat de grote modderkruiper, een beschermde vissoort, werd aangetroffen. Dit betekende extra voorzorgsmaatregelen om de populatie te beschermen, en aangepaste maatregelen. In plaats van het verondiepen van veel van de sloten, werden bij de sloten aan de westzijde van het landgoed  de afvoerbuizen in de duikers met 30 centimeter verhoogd. Ook daarmee kan vochtig hooiland worden gerealiseerd, en kunnen planten als dotterbloemen en holpijp, die hier al voorkwamen, goed gedijen. De komende tijd blijven we de ontwikkelingen van het gebied volgen, om te zien hoe de hydrologische maatregelen uitpakken.

Eén van de verhoogde afvoerbuizen

Waardevol beekdal

Het Reestdal behoort tot de meest waardevolle beekdalen in Drenthe. Omdat de Reest de grens vormt tussen Drenthe en Overijssel, mocht de beek nooit verlegd worden en is deze nooit rechtgetrokken. In feite rijgt de Reest landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgraslanden en sfeervolle boerderijen, als parels aan een ketting, aaneen. Ten tijde van de bezuinigingen op het natuurbeleid heeft provincie Drenthe het Reestdal als één van de ‘icoonprojecten’ boven tafel kunnen houden en is de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe natuur, beekherstel en verbetering van de waterhuishouding. De eigenaren van landgoed Dickninge besteden veel zorg aan het behoud van hun deel van dit kwetsbare gebied.

Meer informatie

Provincie Drenthe heeft de werkzaamheden op landgoed Dickninge gefinancierd. Aannemer Loonbedrijf Leffers BV uit Havelte was verantwoordelijk voor de uitvoering. Het Icoon-project Reestdal is onderdeel van het provinciale Programma Natuurlijk Platteland waarin beleven, benutten en beschermen van de Drentse natuur centraal staat.

Met de eigenaren bij de oplevering

labels: , ,

gerelateerd