‘Natuurschoon Nietap’ wordt nog ‘schoner’

Publicatiedatum: 20 augustus 2018

Voor Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap is Bosgroep Noord-Oost Nederland in de zomer van 2018 gestart met de begeleiding van de uitvoering van vijf projecten in dit bijzondere gebied, een historisch bos, in Noord-Drenthe. Het betreft herstelwerkzaamheden aan lanen, watergangen, een pingoruïne en een vijver.

De gemeente Noordenveld, waar het gebied onder valt, heeft Natuurschoon Nietap een beeldbepalende rol in het landschap meegegeven (als onderdeel van het te herstellen Landgoed Terheijl). De gemeente heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld voor herstel en versterking van het landschap in het gebied tussen Roden en Nietap. Daarnaast wil men de cultuurhistorische- en recreatieve waarden in het gebied versterken.
De Bosgroep ondersteunde de vereniging in het voortraject bij de organisatie: hoe en door wie kan het werk het best uitgevoerd worden, opvragen van offertes en het aanvragen van vergunningen en kapmeldingen. Nu de projecten in uitvoering zijn, verzorgt de Bosgroep directie en toezicht op de projecten, stuurt de aannemers aan en regelt de houtverkoop samen met Natuurschoon Nietap.

Lanenplan en Toutenburgersingel

De lanen in het gebied Natuurschoon zijn een herkenbaar een beeldbepalend onderdeel van het gebied. Met de herstel- en beheermaatregelen die nu worden uitgevoerd, blijven de nog aanwezige vitale lanen duurzaam in stand. De verdwenen of aangetaste lanen worden opnieuw aangeplant, zodat ook komende generaties bezoekers kunnen genieten van de lanen op Natuurschoon Nietap.
De Toutenburgsingel blijft een singel met bomen, waarbij de bomen direct langs het berijdbare deel een laan suggereren. Gaten in de bomenrijen worden gevuld met een groot aantal nieuwe bomen. Op een aantal plaatsen zullen minder vitale bomen of enkele bomen die nieuwe aanplant in de weg staan, verwijderd worden. Daarnaast wordt de ondergroei verwijderd.

Watermaatregelen; Zwarte Ryth, Vagevuur en Ronde Vijver

Het Zwarte Ryth’ is tegenwoordig een dichtgeslibde en vaak droogstaande watergang, nauwelijks zichtbaar in het landschap. De werkzaamheden bestaan daarom grotendeels uit het herstellen van de beleefbaarheid en de toegankelijkheid rond het Zwarte Ryth. De watergangen worden opgeschoond, de grote vijver/poel wordt hersteld, de wandelpaden worden verbeterd en bestaande bruggen en parkeerplaats worden gerenoveerd.

Midden in Natuurschoon Nietap ligt een vennetje met de naam “het Vagevuur”. Het is een mooi voorbeeld van een pingoruïne waarvan er tientallen in Drenthe zijn. Het Vagevuur is opgeschoond, de beplanting eromheen teruggezet en nu wordt gewerkt aan de aanleg van een vlonderpad, de verbetering van het wandelpad en de aanleg van een brug waardoor de wandeling niet meer eindigt op een druk fietspad.

De laatste jaren is de parkachtige uitstraling van de zogenaamde Ronde Vijver behoorlijk verloren gegaan. Om het weer tot een aantrekkelijke plek te maken, wordt de vijver uitgebaggerd tot op de oorspronkelijke bodem. De wortelstokken van de waterlelies uit de vijver worden verwijderd en later teruggeplaatst. Een verzakt bruggetje wordt hersteld en de waterhuishouding wordt op orde gebracht. In de aan- en afvoersloot zullen nieuwe dammetjes worden aangelegd. Het prikkeldraad rond de vijver wordt vervangen door een houten hek. Ook worden de bomen rond de vijver gesnoeid.
Al met al een mooie en diverse opdracht, waar Bosgroep Noord-Oost Nederland haar brede expertise kan inzetten.

Planning

Aangezien de bodem van het gebied uit potklei bestaat, hebben we wat de werkzaamheden betreft veel geluk gehad met de droge zomer van 2018. Door de droogte was de draagkracht van de bodem veel groter. Hierdoor kon er in het gebied machinaal gewerkt worden met minimale bodembeschadiging. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door twee aannemers. Firma Noest deed het zaag- en snoeiwerk en de aanleg van het vlonderpad en de brug. Firma Zoutman voerde de baggerwerkzaamheden en het padenherstel uit. Beide aannemers zijn gevraagd om goed samen te werken, zodat de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zo kort mogelijk kan worden gehouden. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2018 afgerond.

Meer informatie

De Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving (‘Natuurschoon Nietap’) is een bijzondere vereniging. Alle leden van de vereniging dragen samen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het gebied. De vereniging heeft ongeveer 200 leden, waarvan een deel ook actief is als vrijwilliger in het bos.
Meer informatie over het gebied en de projecten vindt u op de website: www.natuurschoon-nietap.nl/projecten.

labels: , , , , ,

gerelateerd