Natuurherstel veengebied Uffelterveen en Ooster- en Westerzand

Publicatiedatum: 12 september 2019

In het Uffelterveen en het aangelegen Ooster- en Westerzand wordt gewerkt aan het herstel van een bijzonder veengebied. Het gebied behoort tot de prachtige veen- en veentjeslandschappen die Drenthe rijk is, maar heeft erg te lijden onder verdroging. 

Samenwerken tegen verdroging

De eigenaresse van het landgoed Ooster- en Westerzand, lid van Bosgroep Noord-Oost Nederland, en Natuurmonumenten hebben de handen ineengeslagen om dit probleem aan te pakken. In samenwerking met de Bosgroepen en een lokale aannemer worden de sloten en greppels in het gebied gedempt met fijn zand uit de directe omgeving. Hierdoor wordt de verdroging van het gebied tegengegaan en zal het veen zich kunnen herstellen. Om het verondiepen en dempen van sloten mogelijk te maken, worden in een smalle werkstrook bomen gekapt.

De werkzaamheden zijn afgestemd met provincie en gemeente, en zullen met veel zorg voor de aanwezige flora en fauna en de draagkracht van het gebied worden uitgevoerd.

Begin van de herstelwerkzaamheden Uffelterveen.

 

Kaart en legenda (onderdeel informatiebord) laten de werkzaamheden zien.

labels: , ,

gerelateerd