Meten is weten bij Natuurmonumenten

Publicatiedatum: 12 december 2013

Vereniging Natuurmonumenten ziet zich genoodzaakt, om de komende jaren de inkomsten uit het terreinbeheer naar een hoger niveau te tillen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de bossen van de Vereniging. Er is een landelijke doelstelling om jaarlijks een flinke hoeveelheid hout te gaan oogsten. Daarbij mogen de natuurwaarden niet geschaad worden en moet de oogst zo mogelijk leiden tot een hogere biodiversiteit op de lange termijn.

De polderbossen Het Voorsterbos en Het Harderbos hebben veel potentie op dit gebied. De beheerder heeft behoefte aan cijfermatige informatie over de bossen, om objectief te kunnen bepalen welke hoeveelheden op duurzame wijze kunnen worden geoogst. Met name gegevens over voorraad en bijgroei zijn daarbij essentieel. Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft daarom opdracht gekregen in beide polderbossen een praktische bosinventarisatie uit te voeren, die op een extensieve, eenvoudige en snelle wijze de gevraagde informatie zal leveren. Deze opdracht zal begin 2014 worden uitgevoerd.

labels: , ,

gerelateerd