Linde als bodemverbeteraar terug in Twente

Publicatiedatum: 24 november 2015

Landschap Overijssel gaat deze winter samen met de Bosgroep in de Twentse bossen wilde lindebomen planten. Lindes verbeteren de bodem voor typische bosplanten als bosanemoon. Ook particuliere boseigenaren kunnen lindes aan laten planten.

Veel bosbodems in Nederland zijn sterk verzuurd. Dit gaat ten koste van typische bosplanten als bosanemoon, muskuskruid en dalkruid. Lindes kunnen deze planten weer een kans geven. Lindeblad bevat calcium en kalium, dat de verzuring van de bodems vermindert.

Deze winter plant de Bosgroep lindes aan in bossen op acht tot tien open plekken. De lindes doen het goed op de zwaardere, wat lemige Twentse grond. Over vijftig jaar kunnen de typische bosplanten onder de groepen lindes groeien en zich verder verspreiden. Lindes kwamen vroeger als inheemse soort veel in bossen voor. Door nu te werken met autochtoon plantmateriaal profiteren schimmels, wieren, mossen en insecten ook.

Wilt u als particuliere boseigenaar in Twente ook lindes aanplanten en kunt u daarvoor tien are vrij maken, dan kunt u zich melden bij Erik Sonder.

 

Foto: Pixabay.com

labels: ,

gerelateerd