Lidmaatschap

Elke eigenaar van bos en/of natuur in het werkgebied van Bosgroep Noord-Oost Nederland kan lid worden van de Bosgroep. Leden betalen jaarlijks een contributiebedrag dat door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld.  Voor 2019 is dat € 1,639 per hectare bos en/of natuur, met een minimum van € 136,58 en een maximum van € 556,83.

Leden van de Bosgroep kunnen gebruik maken van alle diensten van de Bosgroep tegen de ledentarieven. Daarnaast heeft het lid recht op een vrijblijvend ledenbezoek en ontvangt men zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief met daarin aandacht voor actuele zaken met betrekking tot wetgeving, werkzaamheden, markten, subsidiemogelijkheden, excursies etc.

Wilt u lid worden van Bosgroep Noord-Oost Nederland? Dan kunt u daar het speciale aanmeldingsformulier
voor gebruiken. Natuurlijk komen wij ook graag vrijblijvend bij u op bezoek.