Krapte op plugplantsoenmarkt; veel soorten schaars

Publicatiedatum: 6 december 2019

Bij veel kwekers, ook bij de kwekers waar wij als Bosgroep veel plantsoen afnemen, is er schaarste wat bepaalde soorten betreft. Met name de klimaatbestendige soorten en soorten met rijkstrooisel zijn moeilijk verkrijgbaar. Dit komt door de extra aandacht voor deze soorten, maar ook omdat er veel uitval is  geweest door de recente droogte. Die uitval wordt veelal ingeboet met nieuw plantsoen. Als gevolg daarvan is de vraag enorm.

“Soorten als winterlinde, boomhazelaar, wintereik maar ook fladderiep zijn niet aan te slepen of zijn nu zelfs al uitverkocht”, aldus een kweker. Bomen die jarenlang het beeld bepaalden, zoals zomereik, douglas, lariks en beuk, met goede herkomst, blijven staan.

Houdt u daarom rekening met het volgende:

  • We moeten vaker nee verkopen, namens de kwekers
  • De prijzen van bepaalde soorten gaan omhoog, aangezien de vraag groter is dan het aanbod
  • De plantsoenaanvragen nemen meer tijd in beslag, aangezien we nu bij meerdere kwekers een offerte moeten opvragen en bij gebrek aan bepaalde soorten op zoek moeten gaan naar alternatieven.

Soorten voor houtproductie

Ondanks de aandacht voor klimaatbestendige en rijkstrooiselsoorten, zijn de ‘oude houtproductiesoorten’ zeker nog niet afgeschreven.

– Zo is de Douglas een snelgroeiende, redelijk droogte-resistente soort, die zeer veel CO2 opvangt. En dus ook een positieve bijdrage levert aan het klimaat. Van de naaldbomen heeft deze soort het rijkste strooisel. De Douglas blijft de broodboom van het Nederlandse bos, met uitzondering waarschijnlijk van de droge zandgronden in Brabant of de stuifduinen op de Veluwe.
– De Europese lariks is op geschikte (niet te droge) ondergrond een goede en duurzame houtproductiesoort, maar de soort wordt eigenlijk al decennia lang niet of nauwelijks aangeplant, mede ook omdat er de laatste jaren amper plantsoen van verkrijgbaar was.
– De zomereik is een mooie mengsoort, is redelijk tot goed droogte-resistent, en draagt positief bij aan de biodiversiteit in een bos.

Aanschaf uitstellen of andere soorten overwegen

U kunt overwegen de aanschaf van plantsoen een jaar uit te stellen, of andere soorten te overwegen.
Als het planten een jaar wordt uitgesteld maar u nu al uw bestelling doorgeeft, kunnen de medewerkers van de Bosgroep er alles aan doen om tijdig de gewenste soorten en aantallen voor het plantseizoen 2020/2021 vast te leggen.

Onze medewerkers helpen u graag bij een slimme keuze wat betreft de aanschaf van (plug)plantsoen.​ De omstandigheden zijn immers overal verschillend.
Daarnaast raden wij aan om, met het oog op de toekomst, gemengde bossen aan te planten, waarbij de keuze van soorten bepaald wordt door de groeiplaatsomstandigheden. Dat maakt een bos beter klimaat- en toekomstbestendig.

Meer informatie

Voor de beschikbaarheid van plantsoen en bestellingen kunt u contact opnemen met Dilleen Nijenhuis, d.nijenhuis@bosgroepen.nl of 0523-745700. Voor een plantadvies kunt u het beste contact opnemen met uw regiomanager.

labels: , ,

gerelateerd