Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl

Publicatiedatum: 25 juni 2014

De gemeente Noordenveld heeft de Bosgroep opdracht verleend het project ‘Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl’ uit te voeren. Het gaat om een gebied in noordwest Drenthe, tussen Roden en Nietap.

Kenmerkend voor het gebied is een groot aantal landschapselementen als lanen, houtwallen, heggen, erfbeplanting, poelen, etc. Veel van die elementen behoeven onderhoud en herstel. De Bosgroep begint met een inventarisatie van het hele gebied. Ook wordt een historisch onderzoek gedaan. Daarna wordt een wensenkaart opgesteld, een soort ideaalbeeld. Op 10 juli wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle bewoners en grondeigenaren in het gebied. Die kunnen dan ook hun wensen kenbaar maken. Later dit jaar zullen samen met de verschillende eigenaren detailplannen worden gemaakt en begrotingen worden opgesteld.  Het uitvoeren van de benodigde onderhoud- en herstelmaatregelen zal doorlopen in 2015.

labels: , , ,

gerelateerd