Inrichtingsplan ontginningsakkers Springendal in de maak

Publicatiedatum: 6 augustus 2014

Staatsbosbeheer heeft aan de Bosgroep opdracht verleend voor het opstellen van een inrichtingsplan voor een drietal jonge ontginningsakkers in het Springendal, Twente. De Bosgroep werkt bij het opstellen van dit inrichtingsplan nauw samen met landschapsarchitect Maaike Vellinga (MAKAN) om voor landschap, ecologie en cultuurhistorie de best passende afwegingen en keuzes te maken. Daarbij gaat het ook om de gebiedsdoelen Natura2000 Springendal-Dal van de Mosbeek. Het is een nadere uitwerking van de Landschapsvisie Springendal die door de Bosgroep in 2011 is opgesteld.

Voor de akkers zijn vier modellen uitgewerkt om tot een nieuwe inrichting te komen, waarbij gedacht moet worden aan behouden wat er nu is, open ruimtes kleiner maken door stevige bossingels aan te leggen, museale kleinschaligheid van begin 1900 terug brengen en in samenhang brengen met andere gebiedsdelen (o.a. de heides).

Tijdens twee sessies worden de modellen interactief besproken met medewerkers van Staatsbosbeheer en de klankbordgroep van het Springendal om de voorkeursvarianten boven tafel te krijgen. Er dient een concreet inrichtingsplan te worden opgeleverd waarvan de uitvoering mogelijk nog in 2014 zal worden gestart.