IJsbaan en natuur gaan samen op Landgoed Dickninge

Publicatiedatum: 22 februari 2015

In het kader van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) wordt op landgoed Dickninge in het Reestdal gewerkt aan de versterking van de natuurwaarden. Het perceel dat elke winter bij vorst traditiegetrouw dienst doet als ijsbaan, heeft straks ook alle kenmerken van het beheertype nat schraalland.

De provincie Drenthe heeft in 2014 de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) opengesteld voor gronden waarvan de toezeggingen al dateren van voor de tijd van staatssecretaris Bleker (2011). Deze inhaalslag staat bekend als het Icoonproject en de Dienst Landelijk Gebied is de penvoerder namens de provincie. Een van de iconen ligt in het Reestdal. Het landgoed Dickninge is daar belanghebbende en heeft de Bosgroep Noord-Oost Nederland gevraagd haar te ondersteunen bij de aanvraag van de functieverandering en het investeringsplan.

Het investeringsplan is in nauw overleg met de rentmeester van het landgoed, waterschap Reest en Wieden en Drents Landschap tot stand gekomen. Waterschap Reest en Wieden heeft de mogelijkheden van het verondiepen van de watergangen in beeld gebracht, om vochtig hooiland mogelijk te maken. Drents Landschap heeft als aangrenzend eigenaar belang bij duurzame natuur en juicht de versterking van de natuurwaarden toe.

Voor de functieverandering is de procedure voor de kwalitatieve verplichting in gang gezet. De herinrichting van de oeverlanden van de Reest zal in de loop van 2015 plaats vinden onder regie van de Bosgroep. Belangrijkste maatregel is het verondiepen van verschillende watergangen om de gewenste terreinomstandigheden voor vochtig hooiland en nat schraalland te realiseren. Heuglijk nieuws is dat een lange traditie van Dickninge, de ijsbaan, voortgezet kan worden en prima te combineren valt met de natuurfunctie. Het perceel is door een kade omgeven en wordt jaarlijks met water uit de Reest onder water gezet. Dankzij deze jaarlijkse overstroming en het langdurig extensief agrarisch gebruik is zelfs het hoogste haalbare beheertype van nat schraalland voor de ijsbaan nu al van toepassing.

labels: , ,

gerelateerd