Houtverkoop stijgt naar recordhoogte

Publicatiedatum: 15 april 2015

De trend in de groeiende hoeveelheid hout verkocht door Bosgroep Noord-Oost Nederland zet sterk door. In 2014 is er door de Bosgroep ruim 71.500 m3 (48.000 m3 in 2013) hout vermarkt. Deze sterke groei is te danken aan verschillende factoren.

Ten eerste is er bijna 20.000 m3 hout vermarkt dat is vrijgekomen bij de omvorming van tijdelijke bossen naar landbouwgrond, welke door de Bosgroep werden begeleid. Verder is een aanzienlijke hoeveelheid hout, bijna 10.000 m3, verkocht voor grote terrein beherende organisaties als Natuurmonumenten (Drenthe) en Landschap Overijssel. Maar ook bij de kleinere particuliere eigenaren is de interesse voor houtverkoop via de Bosgroep ongekend hoog. Dit is het gevolg van de sterk afgenomen subsidiemogelijkheden en de combinatie van een sterke vraag uit de markt en de daarbij behorende goede houtprijs. De reeds gerealiseerde verkopen in 2015 en de verleende opdrachten tot houtverkoop doen verwachten dat het record van 2014 in 2015 te evenaren is.

Naast de bekende verkoopwijze ‘op stam’ is er in 2014 ook een vervolg gegeven aan de verkoop op basis van sortimenten. De totale hoeveelheid vermarkt hout is onder te verdelen in ruim 60.000 m3 ‘op stam’ en ruim 10.000 m3 ‘in sortimenten’.

labels:

gerelateerd