Houtverkoop in eigen regie

Publicatiedatum: 11 september 2017

De Bosgroep Noord-Oost Nederland verkoopt sinds 2013, naast de gebruikelijke verkoopmethode “hout op stam”, rondhout “in eigen regie”. Deze houtverkoop “in eigen regie” is significant anders dan een houtverkoop “op stam”. Bij deze werkwijze wordt het proces geheel of grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. De Bosgroep ontvangt over deze werkwijze veel positieve reacties.

In samenspraak met het lid worden vooraf de stappen in het proces en de planning daarvan gemaakt. In verkopen waarbij de Bosgroep de gehele voorbereiding en begeleiding van de uitvoering verzorgd ziet dat er als volgt uit:

  1. uitvoeren bleswerk, inclusief houtmeten op stam en uitwerken blesstaat;
  2. calculatie vrijkomende sortimenten en kosten/baten bosexploitatie;
  3. inzet bosaannemer voor vellen, snoeien, korten en uitrijden gebleste bomen;
  4. afvoer vrijkomende sortimenten naar de verwerkende industrie;
  5. projectadministratie en facturatie.

Bovenstaande werkwijze is de laatste 5 jaar bij meerdere boseigenaren geïntroduceerd, zowel bij kleine Bosgroepleden die sporadisch hout in haar bossen oogsten als bij onze grotere boseigenaren die jaarlijks een substantiële hoeveelheid hout oogsten. Wij hebben op deze werkwijze veel positieve feedback van onze leden mogen ontvangen en er is een sterk toenemende vraag van onze leden naar deze verkoopwijze.

Voor- en nadelen

Meer controle en grip op de uitvoering van de werkzaamheden, een optimale verwerking van de te vellen boom (meer kubieke meters vrijkomend rondhout) en transparantie bij de afvoer van het vrijkomende hout worden door de leden als zeer positief ervaren. Dat vooraf niet de exacte opbrengst per kubieke meter vrijkomend rondhout vaststaat, in tegenstelling tot een “op stam” verkoop, ervaren sommige leden als nadeel. De stijgende houtafzet via deze werkwijze heeft in 5 jaar tijd geleidt tot brede afzetmogelijkheden van de verschillende vrijkomende sortimenten via deze methodiek, waarbij ook veel op de verschillende regionale nichemarkten wordt ingespeeld. Al deze ontwikkelingen leiden er toe dat het uiteindelijke netto-resultaat voor de boseigenaar gelijk aan of zelfs hoger is dan bij een houtverkoop “op stam”.

Meer weten?

Op 29 september aanstaande, tijdens de Beheerdersdag op Landgoed Mariënwaerdt te Beesd, geven medewerkers van de Bosgroep een lezing over deze methode van houtverkoop. Hierbij komt eveneens een Bosgroeplid aan het woord die gezamenlijk met de Bosgroep hierin ervaring heeft opgedaan.

Indien u hout op de markt wilt brengen via de Bosgroep, dan kunt u zich door uw regiobeheerder voor laten lichten over de verschillende mogelijkheden. Voor specifieke informatie over verkoop in sortimenten kunt u contact opnemen met Martijn Jansen.

labels: