Het naleven van de gedragscode

Publicatiedatum: 4 april 2014

De Bosgroep werkt bij regulier bosbeheer, zoals dunning, conform de Gedragscode Bosbeheer. Deze gedragscode is erop gericht dat werkzaamheden op een zodanig zorgvuldige wijze worden uitgevoerd dat er geen overtreding plaatsvindt van de verboden van de Flora- en Faunawet. Hierin staat o.a. beschreven dat elementen in het bos als een roofvogelhorst, een dassenburcht of een holteboom beschermd dienen te worden.

Om deze elementen te beschermen worden deze in het bos gemarkeerd door middel van een rood-wit markeringslint. Bijvoorbeeld een horstboom wordt voorzien van een lint om de stam, en een dassenburcht dient op 20 meter van de burcht rondom te worden afgezet. De Bosgroep is recentelijk aangesproken op het niet volledig naleven van de voorwaarden uit de gedragscode door handhavers van de Flora- en Faunawet. Volgens de handhavers dient er strikt conform de voorwaarden van de gedragscode te worden gewerkt.

We zijn als Bosgroep Noord-Oost Nederland van mening dat we hier aan moeten voldoen. Om onduidelijkheden tussen de Bosgroep, aannemer en/of eigenaar te voorkomen, zal de Bosgroep de voorwaarden van de Gedragscode Bosbeheer duidelijker aangeven op papier en in het veld. Dassenburchten zullen vanaf nu bijvoorbeeld dan ook op 20 meter rondom worden afgezet met rood-wit markeringslint. We zullen trachten hier tijdens het blessen al rekening mee te houden, zodat er tijdens het blessen geen bomen worden gemarkeerd binnen een straal van 20 meter van een dassenburcht. Op deze manier blijft de Bosgroep, met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving, maatwerk leveren zoals u van ons gewend bent.

labels: , , , ,

gerelateerd