Herstel oprijlaan Landgoed Weleveld

Publicatiedatum: 30 januari 2020

Dit jaar helpt Bosgroep Noord-Oost Nederland mee aan het terugbrengen van een oprijlaan die eeuwen geleden naar de havezate Weleveld, een voormalig kasteel in het Overijsselse Zenderen, liep.

Huidige situatie Weleveld.

Geschiedenis

Nadat het huis Weleveld in 1804 was afgebroken, verviel de noodzaak om nog een speciale oprijlaan te onderhouden, en kon de grond beter voor de landbouw gebruikt worden. Daarom is de laan die getekend staat op de ‘Hottinger kaart’ uit 1783, met aan weerszijden een rij bomen, op de eerste beheerskaart van Weleveld uit 1821 volledig verdwenen. Wel kreeg een perceel, waarover de laan ooit gedeeltelijk liep, de naam ’t Allee. Het lag hoog en sloot daarom niet aan bij de omringende weilanden, en werd zo een stukje ruig bos.

Binnengracht kasteel gerestaureerd

Weleveld heeft geen huis meer en mist daarom een centraal punt. Dat is in 1994 gedeeltelijk opgevangen door de oude binnengracht van het kasteel te restaureren. Verder is er een toegangshek geplaatst, en de laatste toevoeging is de expositie ‘Middeleeuws Weleveld’. Om de oude locatie van het huis verder te accentueren, wordt de oprijlaan weer in ere hersteld; een plan dat overigens al in de vorige eeuw werd opgevat.

De laan wordt in twee fasen hersteld.

Uitvoering in twee fasen onder supervisie van Bosgroep

Om technische en financiële redenen is het hele project in twee gelijke delen gehakt. Het deel dat vanaf de Hebbrodweg over ’t Allee naar het Weleveldse voetpad loopt, is als eerste aan de beurt. Het ligt in de bedoeling het tweede gedeelte, dat langs de Wolven van Weleveld zal voeren, te realiseren wanneer de omstandigheden dat toelaten. Dan moet er ook een voetgangers/fietsbrug over de beek komen, waardoor men precies voor de toegangspoort uitkomt. Het eerste gedeelte van het project wordt uitgevoerd, met voor sommige elementen financiële steun van de Provincie Overijssel in het kader van de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls voor het landschap’, onder supervisie van de Bosgroep Noord-Oost Nederland. Ook heeft de Bosgroep geholpen bij de subsidie-aanvraag.

Dubbele bomenrij met notenbomen

Een dronevlucht en daaropvolgend archeologisch onderzoek hebben inmiddels geleerd dat de laan aan weerskanten een dubbele rij bomen had, in een soort zigzagpatroon. Nadat ’t Allee straks gedeeltelijk is opgeschoond, waarbij wel een aantal grote bomen moeten verdwijnen om de nodige ruimte voor de nieuwe laan te maken, zullen enige honderden redelijk grote notenbomen in zigzag formatie al direct een idee geven hoe de nieuwe oprijlaan er in de toekomst uit gaat zien.
Een mooi project, waar straks ook toekomstige generaties de vruchten (of noten in dit geval) van kunnen plukken!

Tekstbron: Stichting Weleveld (weleveld.nl)

labels: ,