Groot herstel op De Hulst

Publicatiedatum: 17 februari 2014

Landgoed De Hulst ligt op de zuidwestflank van de stuwwal van Oldenzaal. Voor het landgoed is een herstelplan opgesteld. De provincie Overijssel heeft subsidie verleend voor herstel van het landgoedbos in het kader van Nationaal landschap Noord-Oost Twente. De Bosgroep begeleidde de uitvoering van de diverse herstelmaatregelen.

In het landgoedbos zijn de afgelopen decennia nauwelijks bosbouwkundige ingrepen geweest. Daaroor zijn de eikenopstanden in de loop der jaren volledig ‘verbeukt’. De later aangelegde beukenlanen zijn in de jaren veertig van de vorige eeuw gedeeltelijk aangevuld met Amerikaanse eiken. Bij de oude beukenlanen was de vitaliteit matig en zat er veel dood hout in de kronen.

In het voorjaar van 2012 is gestart met de uitvoering van het herstelproject. Een aantal lanen is geveld, evenals een perceel uitgegroeide Amerikaans eik. Het bos is fors gedund om de nog resterende eiken te sparen en individuele mengboomsoorten als Lariks en Douglas de ruimte te geven. Er zijn hoofdzakelijk beuken geveld, waardoor nu meer licht de bodem kan bereiken. De lanen zijn herplant met nieuwe beuken. Omdat er veel meer licht in het bos is gekomen was er ook ruimte voor het inbrengen van stinzenplanten. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan bij het Arboretum Poortbulten.

In het parkbos is ook de padenstructuur hersteld. Het landgoed is nog niet opengesteld, maar dat gaat wel gebeuren zodra de overige projectonderdelen zijn afgerond. Dan kan iedereen genieten van het in oude glorie herstelde landgoed.

labels: , ,

gerelateerd