Geslaagde Regiobijeenkomsten kruiden- en faunarijk grasland

Publicatiedatum: 2 juli 2019

Op 18 juni en 21 juni organiseerde de Bosgroep twee bijeenkomsten over het beheertype N12.02 (Kruiden- en faunarijk grasland). Binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) wordt dit pakket, voor het beheer van natuurgraslanden, het meest aangevraagd. Ook krijgen we regelmatig vragen over dit beheertype. Reden voor ons, Bosgroep Noord-Oost Nederland, om het veld in te gaan met een aantal geĆÆnteresseerde leden.

Voor omgeving Overijssel was een middag gepland bij Hoge Hexel. Voor leden in het noorden van het land was Diever de locatie van de bijeenkomst. Op beide middagen waren ongeveer 15 leden aanwezig. Dit bleek een mooi aantal te zijn; er was voldoende input om onderling ervaringen uit te wisselen, en de discussiepunten in het veld konden ook nog redelijk centraal behandeld worden. Bovendien konden alle aanwezigen bij de introductie kort vertellen wat hun relatie met het beheertype (N12.02) was. Er waren leden waren die al langere tijd dergelijke graslanden beheren, en vooral wilden weten hoe ze de kwaliteit kunnen verhogen. Anderen gaven aan op termijn te willen gaan starten met dit beheertype, bijvoorbeeld vanuit grondruil in het kader van natuurprojecten van de provincie. Zij wilden graag weten waar ze aan toe te zijn en wat ze kunnen verwachten en ondernemen.

Verschillende vormen van beheer binnen N12.02

De bijeenkomsten startten beiden met een kort overzicht van wat er wordt verstaan onder het beheertype N12.02 volgens de SNL-systematiek. Daarbij is de afbakening van het graslandtype N12.02 behandeld. Vervolgens werden de bijbehorende beheervoorschriften en aspecten die meegenomen worden in de monitoring besproken. Na deze introductie ging het gezelschap naar buiten om ter plekke enkele voorbeelden in de praktijk te bekijken. Beide keren, in Hoge Hexel en Diever, zijn twee locaties bezocht die een beeld geven van twee verschillende vormen van beheer; namelijk ‘hooilandbeheer’ en ‘begrazen’. Deze twee opties leiden tot hele andere vormen van grasland, die toch beide passen binnen de brede definitie van het beheertype N12.02. De voorbeelden leidden tot de nodige vragen en onderlinge discussies.

Uit de terugkoppeling van de aanwezigen bleek dat ze de bijeenkomsten zeer waardeerden. Er waren complimenten voor de parate kennis die goed aansluit bij de praktische vragen waar onze leden bij het beheer tegenaan lopen.

Meer informatie en beheerrichtlijnen N12.02

Voor onze leden met beheertype N12.02 hebben we een folder met beheerrichtlijnen voor dit beheertype; kruiden- en faunarijk grasland.
Ook vanuit BIJ12/ de provincies is er een Beheeradvies voor beheertype N12.02.
Heeft u nog vragen over het beheertype N12.02 of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw regiobeheerder/contactpersoon.

labels: , , , , ,

gerelateerd