Geesloo: een bijzonder particulier bos in familiebezit

Publicatiedatum: 31 januari 2019

Onlangs bracht RTV Drenthe een bezoekje aan landgoed Geesloo in Zuid-Drenthe; een bos van de familie Jeurink, die ook lid is van Bosgroep Noord-Oost Nederland. Een prachtig voorbeeld van een bos in particulier bezit, met een mooie historie en trotse eigenaren.

Veel particulieren lid van Bosgroepen

In Nederland, en met name in Drenthe, zijn er nog veel kleine en grotere bossen in handen van particulieren. En voor veel van die particulieren verzorgt de Bosgroep het beheer en de houtverkoop. Van de bijna 600 leden van Bosgroep Noord-Oost Nederland is meer dan 90% particulier, met verschillende oppervlakten bos en natuur. De rest van de leden bestaat uit gemeenten, terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en overige partijen. De totale oppervlakte aan particulier bos en natuur bedraagt echter nog geen 20% van het totale oppervlakte van onze leden.

Houtopbrengsten voor onderhoud

Het landgoed Geesloo beslaat 42 hectare en net als veel andere eigenaren van een stuk bos of een landgoed gebruikt de familie Jeurink de houtopbrengsten van bijvoorbeeld dunningen voor het beheer en de instandhouding van het bos.
Henk-Jan Jeurink, mede-eigenaar en werkzaam bij Bosgroep Noord-Oost Nederland:

Henk-Jan Jeurink

“Het is heel bijzonder om als familie een stuk bos in bezit te hebben. Het is al 3 generaties in de familie en we zorgen er samen goed voor. Een mooie investering. Vroeger ging ik al met mijn opa naar het bos, om rond te wandelen en hutten te bouwen. Zo heb ik het bos zien groeien en veranderen. Met elkaar gaan we een paar keer per jaar het bos in om te zien welke bomen moeten blijven staan, en welke we kunnen rooien om ruimte te geven aan andere toekomstbomen. Ook kijken we hoe we meer diversiteit in het bos kunnen krijgen. Onder andere met de opbrengst van het hout houden we het landgoed in stand.”

Natuurschoonwet en SNL

Landgoed Geesloo is gerangschikt volgens de ‘Natuurschoonwet 1928’ en daarmee ook opengesteld voor publiek. Ook deelname aan de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) stelt openstelling als een van de voorwaarden. Familie Jeurink is al vanaf 1982 lid van de ‘Coöperatieve Bosgroep De Holting’, één van de voorgangers van de huidige Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Groene vingers

De familie heeft het groen blijkbaar in de genen zitten want van de zes kleinkinderen en vijf aangetrouwde kleinkinderen van de oprichter en naamgever van landgoed Geesloo, H. Jeurink, hebben er vier ‘Larenstein’ gedaan, twee ‘Wageningen’ en twee de ‘HAS, Den Bosch’.
Henk-Jan: “Veel van de voorkomende werkzaamheden op het landgoed plannen en voeren we dan ook met onze eigen deskundigheid uit. Voor houtverkoop en plantsoenaankoop maken we wel gebruik van de diensten van de Bosgroep.”
Ook
 vindt de familie het belangrijk dat informatievoorziening en belangenbehartiging zoals die door de Bosgroep wordt verzorgd, wordt ondersteund met een lidmaatschap van de Bosgroepen. Familielid Geert Jeurink is één van de oprichters van Natuur Collectief Drenthe dat de aanvragen SNL voor particulieren die een individueel certificaat natuurbeheer ambiëren, indienen bij de Provincie Drenthe. “Een mooie aanvulling op de mogelijkheid die de Bosgroep biedt op het collectieve certificaat”, aldus de familie.

Interview RTV Drenthe

Zie de website van RTV Drenthe en onderstaand filmpje voor het interview met de familie Jeurink.

 

labels: , , , ,

gerelateerd