Gasselte krijgt haar uitgestrekte heidevelden terug!

Publicatiedatum: 16 februari 2017

Het Drentse dorp Gasselte werd ruim een eeuw geleden omringd door uitgestrekte heidevelden. Door bebossing en ontginning verdwenen de meeste heidevelden op een paar mooie stukken na. Door de resterende heidevelden nu met elkaar te verbinden keren oude zichtlijnen terug en worden robuustere heidevelden gecreëerd. Dat is goed voor zowel de ecologische als de recreatieve waarden. De Bosgroep ondersteunt drie leden bij de omvorming van bos naar heide rondom Gasselte.

Heides verbonden

De drie leden, Gemeente Aa en Hunze, stichting Het Drentse Landschap en Waterleidingmaatschappij Drenthe, hadden elk plannen om hun heidevelden uit te breiden. De Gasselterheide, in eigendom van de gemeente, wordt uitgebreid door bosopslag te verwijderen en wordt met een open corridor verbonden met het Drouwenerzand. Het Drouwenerzand, in eigendom van Het Drentse Landschap, wordt met een open corridor verbonden met recent verworven akkers aan de rand van Gasselte. Deze akkers worden nog ingericht als bloemrijke graslanden. En tot slot worden op het terrein van Waterleidingmaatschappij Drenthe twee heidevelden met elkaar verbonden door het tussenliggende bos sterkt te dunnen en uitheems naaldhout ter verwijderen.

Bundelen levert voordeel

De Bosgroep bundelde de werkzaamheden bij de drie eigenaren. Een goed voorbeeld van coöperatieve samenwerking: door gezamenlijke aanbesteding werd kwantumvoordeel behaald.
Op vrijdag 10 februari j.l. werd symbolisch de eerste boom geveld door wethouder Heijerman van de gemeente Aa en Hunze. Zie ook de reportage van RTV Drenthe >

labels: ,

gerelateerd