Friesland & Groningen

De regio Friesland en Groningen wordt grotendeels gedragen door een cluster van particuliere leden rondom het Friese dorp Beetsterzwaag. Daarnaast zijn diverse gemeenten in de provincies, en de 2 provinciale landschappen, lid. Verder bestaat de regio uit diverse andere particuliere leden verspreid over de provincies Fryslân en Groningen.
De regio telt bijna 100 leden.

Voor de regio Friesland is Pieter van der Lei tijdelijk contactpersoon, tot een nieuwe regiobeheerder is aangesteld.
Voor de regio Groningen is Jaap Roelofs contactpersoon.

Regio FR & GR