Friesland & Groningen

De regio Friesland en Groningen wordt grotendeels gedragen door een cluster van particuliere leden rondom het Friese dorp Beetsterzwaag. Daarnaast zijn diverse gemeenten in de provincies, en de 2 provinciale landschappen, lid. Verder bestaat de regio uit diverse andere particuliere leden verspreid over de provincies Fryslân en Groningen.
De regio telt bijna 100 leden.

Voor de regio Friesland is Joris Driehuis contactpersoon.
Voor de regio Groningen is Bert van der Moolen contactpersoon.

Regio FR & GR