Expertmeeting klimaatrobuuste landgoederen

Publicatiedatum: 25 juni 2019

Denkt u mee over het klimaatrobuust maken van onze particuliere bossen en landgoederen?
SOIL4U, initiatief voor een verduurzaming van de bodem (op landgoederen), gaat samen met de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) onderzoeken welke klimaatmaatregelen de Nederlandse particuliere bos- en landgoedeigenaren zouden kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en de aanplant van extra bomen. Eigenaren die hier ook het belang van zien en misschien al aan het denken of experimenteren zijn, zijn van harte uitgenodigd voor een expertmeeting op vrijdag 5 juli in Vilsteren.

Tijdens de expertmeeting delen we inzichten en ervaringen over mogelijke en effectieve klimaatmaatregelen. Wat zijn belemmeringen? Welke maatregelen zijn het best uitvoerbaar en meest kansrijk? Hoe pakken we dat aan? En hoe kan dat gefinancierd worden? Wat zijn mogelijke belemmeringen?
In deze expertmeeting komt de praktijk-expertise van landgoederen samen met sprekers uit de waterschapswereld, Wageningen UR, de Bosgroepen en bodemdeskundigen. Aan de dialoog zullen ook overheden deelnemen.

Ministerie staat open voor goede ideeën

Deze verkenning is mogelijk dankzij een subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ministerie is zeer geïnteresseerd om te horen wat het particuliere veld wil doen, welke bereidheid er is, welke goede ideeën er zijn, en wat er nodig is om tot uitvoering te komen. FPG en Soil4U bieden de resultaten van de expertmeeting aan het ministerie van LNV aan. Zij vragen het ministerie vervolgens om op 3 oktober met een reactie te komen tijdens de Soil4U/FPG-Landgoederendag. Dit is een uitgelezen kans om de particuliere bossen en landgoederen te positioneren!

Aanmelden

Bos- of landgoedeigenaar zijn van harte welkom op 5 juli van 10.30 tot 15.30 uur in het landgoedcentrum van Vilsteren (Vilsterse Allee 1d, Vilsteren). Meer informatie over het programma volgt. Aanmelden kan via de Federatie Particulier Grondbezit door een email te sturen naar fpg@grondbezit.nl. Iedere deelnemer krijgt van tevoren enig leesmateriaal toegestuurd. Zie ook de website/agenda van de FPG.

labels: , ,

gerelateerd