Even voorstellen: Rob Ausma en Maurits Groenestein

Beuk

Publicatiedatum: 21 september 2022

De afgelopen maanden hebben we twee nieuwe beheerassistenten mogen verwelkomen. Rob Ausma kwam in mei bij de Bosgroep en deze maand is Maurits Groenestein gestart. Ze stellen zich graag even voor!

Rob Ausma

‘Mijn naam is Rob Ausma, 26 jaar oud en woonachtig in Apeldoorn. Ik ben sinds begin mei werkzaam voor Bosgroep Noord-Oost Nederland als beheerassistent. Ik heb Bos-en Natuurbeheer gestudeerd aan Van Hall Larenstein in Velp, met specialisatie Beheer van bos en natuur. Ik heb de minor International Timber Trade gevolgd. Uit mijn interesse voor de bosbouw heb ik een half jaartje hout uitgereden in Nederland en Duitsland met ‘forwarders’. Buiten het werk om ben ik vaak aan het vissen, wild spotten of een rondje op de motor aan het maken. Ik ben ook vrijwilliger bij schaapskooi Hoog Buurlo van Staatsbosbeheer, waar ik de herder vaak help bij de grotere klussen. Mijn werkzaamheden voor de Bosgroep bestaan voornamelijk uit blessen, houtmeten en houtmeetkundig inventariseren. Ik ben bereikbaar via r.ausma@bosgroepen.nl en op telefoonnummer 0621551745.’

Maurits Groenestein

‘Mijn naam is Maurits Groenestein, 23 jaar oud, en ik ben sinds september werkzaam bij Bosgroep Noord-Oost Nederland als assistent beheerder. Ik woon in Arnhem, gelegen in het zuidoosten van de Veluwe tussen de grote rivieren. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als boomverzorger. In mijn vrije tijd ben ik graag in Friesland, waar ik vandaan kom. In juli ben ik afgestudeerd bij de Provincie Overijssel bij de afdeling Natuurbeleid en heb ik de studie Bos- en Natuurbeheer afgerond aan de hogeschool Van Hall Larenstein.

Tijdens mijn studie ben ik naar Noorwegen geweest voor bos- en faunabeheer, waarna ik vervolgens stage heb gelopen bij Bosgroep Midden Nederland. Binnen de studie heb ik ook een uitstap gedaan naar het rentmeesterschap. Bosbeheer blijft de groene draad, want ik heb met succes gesolliciteerd bij de Bosgroep. Ik ben een liefhebber van het bos, werk graag buiten en heb een passie voor de jacht. Tijdens mijn opleiding heb ik mij verdiept in het bosbeheer en natuurontwikkeling en ik hoop hierin de komende jaren meer kennis van zaken te krijgen. Ik denk dat ik bij de Bosgroep op de juiste plek zit en verwacht de komende jaren met veel plezier te kunnen werken in de bossen en natuurterreinen van onze leden! Ik ben bereikbaar via m.groenestein@bosgroepen.nl en tel.nr. 0615235184.’

labels: , , , ,

gerelateerd