Even voorstellen: René Verhagen

Publicatiedatum: 25 juni 2018

Begin juni is René Verhagen begonnen als ecoloog bij Bosgroep Noord-Oost Nederland.
Hij stelt zich graag even voor.

Ik ben René Verhagen, 44 jaar oud en woonachtig in Smilde.
Ik heb ecologie gestudeerd in Nijmegen. Daarna ben ik naar het noorden verhuisd om bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek te doen naar de omvorming van landbouwgronden naar heide en soortenrijke graslanden door middel van het afgraven van de voedselrijke toplaag. Daarbij heb ik de vegetatie-ontwikkeling gevolgd in relatie tot de bodemchemie, en factoren die de verspreiding en vestiging van planten beïnvloeden. Aansluitend daarop heb ik nog enkele jaren onderzoek gedaan naar de kolonisatie van nieuwe natuurgebieden door loopkevers, via Stichting WBBS.

Advies- en ingenieursbureau

De afgelopen 14 jaar heb ik bij een groot advies- en ingenieursbureau gewerkt. Daar heb ik een breed scala aan projecten gedaan, variërend van diverse toetsingen aan de natuurwetgeving, het opstellen van inrichtings- en beheerplannen vanuit PAS/N2000 tot invulling van Natuurnetwerk Nederland (NNN) voor gebieden in Noord-Nederland. Voor een aantal gebieden heb ik tijdens de uitvoering van de natuurherstelwerkzaamheden ook de ecologische begeleiding verzorgt. Ontzettend leerzaam om te zien hoe plannen in de praktijk uitgevoerd worden.

De afgelopen jaren ben ik ook betrokken geweest bij een samenwerkingsverband tussen agrariërs en terreinbeheerders bij de omvorming van een grootschalig landbouwgebied naar natuur door middel van uitmijnen. Ook heb via een detachering bij de provincie Friesland meegewerkt aan de invoering van het vernieuwde stelsel ANLB.

Bestuurslid natuurclub

Naast mijn werk ben ik nog 10 jaar bestuurslid geweest van een natuurclub die het lokale bos- en heideterrein beheerde. Daarvan heb ik geleerd dat er nog heel wat bij komt kijken om een stukje groen in stand te houden. Niet in de laatste plaats omdat iedereen er wel iets van vindt, wanneer je dingen anders wilt doen dan voorheen. En dat er altijd meer wensen zijn dan financiële middelen of het aantal vrijwilligers waarop je een beroep kunt doen.

Nieuwe ontwikkelingen inpassen

Bij Bosgroep Noord-Oost ga ik me vooral inzetten om nieuwe ontwikkelingen rond inrichting en beheer van bos- en natuur in te passen in de dagelijkse beheerpraktijk. Daarbij staat het leveren van maatwerk bij mij voorop. Immers, elk terrein en elke beheerder is uniek.

Ik ben bereikbaar via tel.nr. (0523) 654590 en e-mail: r.verhagen@bosgroepen.nl.

labels: , ,

gerelateerd