Even voorstellen: drie nieuwe medewerkers

Publicatiedatum: 10 september 2018

Deze zomer zijn twee nieuwe projectmedewerkers gestart bij Bosgroep Noord-Oost Nederland; Edward en Robbin. Daarnaast is Thomas van den Berg aangesteld als Projectleider ICT bij de Bosgroepen.
Ze stellen zich graag even voor.
Ook hebben we twee stagiaires in Witharen, die gedurende drie maanden een werk-/onderzoeksstage bij ons doen. 

Edward Hutten

Ik ben Edward Hutten, 34 jaar oud, en woonachtig in Hardenberg.
Na mijn MBO opleiding Bos- en Natuurbeheer heb ik bij diverse landschapsbeherende instanties gewerkt als terreinmedewerker.  Aangezien ik mij verder wilde ontwikkelen in deze sector heb ik de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer gevolgd aan Hogeschool Van Hall Larenstein, in combinatie met een baan als voorman bij een hoveniersbedrijf.

Sinds september ben ik werkzaam  als projectmedewerker. In deze functie ondersteun ik met name de regiobeheerders. Hierin hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een goede ontwikkeling voor multifunctionele bos- en natuurgebieden waar mens, flora en fauna tot hun recht komen.

Robbin Klein Gunnewiek

Mijn naam is Robbin Klein Gunnewiek, ik ben 27 jaar oud en woonachtig in Groenlo, gelegen in de Achterhoek. Afgelopen juli heb ik de studie Bos- & Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein met succes afgerond en sinds 1 augustus ben ik werkzaam als beheerassistent/projectmedewerker bij de Bosgroep.
Mijn passie en expertise liggen voornamelijk in de bosbouw en bijbehorende houtproductie. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met jagen/faunabeheer en sporten.

Bij de Bosgroep zullen mijn werkzaamheden uiteenlopen van het uitvoeren van bleswerkzaamheden tot het doen van flora & fauna inventarisaties en het meten van hout dat vrijkomt bij houtoogst.
Ik hoop snel mijn plek te vinden binnen het team en van waarde te kunnen zijn voor Bosgroep Noord-Oost Nederland en haar leden.

Thomas van den Berg

Op 13 augustus ben ik begonnen als Projectleider ICT bij de Bosgroepen. Ik ben afgestudeerd als Tropisch Bosbouwer aan Hogeschool Larenstein maar heb me in mijn carrière voornamelijk beziggehouden met ruimtelijke vraagstukken (GIS) binnen verschillende werkgebieden (onderwijs, bosbouw, beheer openbare ruimte maar ook kabels en leidingen). De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als GEO-ICT ontwikkelaar.

Programmatuur ontwikkelen is erg leuk maar ik begon in mijn werk wel steeds meer de inhoudelijke binding te missen. Gelukkig heb ik die bij de Bosgroepen weer teruggevonden! In de Bosgroep zal ik mijn IT kennis en ervaring proberen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Met name ten behoeve van SNL automatisering en een betere informatie ontsluiting naar onze leden.

Stagiaires

Bij Bosgroep Noord-Oost Nederland geven we ook stagiaires graag een (tijdelijke) plek. Met diverse onderwijsinstellingen zijn goede relaties opgebouwd, en met enige regelmaat lopen studenten mee met de Bosgroep.

Op dit moment zijn Dick Langeveld en Christy Eijkelkamp bij ons actief.
Dick,  3e-jaars student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein (studie Bos- en Natuurbeheer), doet onder andere onderzoek naar manieren om natuurlijke verjonging op kapvlaktes te laten slagen.

Christy is 3e-jaars studente aan Van Hall Leeuwarden en volgt de opleiding Management van de Leefomgeving en de pre-master Landschapsgeschiedenis aan de RUG. Ze heeft inmiddels de eerste ervaring opgedaan in het opstellen van adviesrapporten, effectrapportages, communicatieplannen, beheerplannen en een landschapsbiografie. Ze onderzoekt of het mogelijk is in een bepaald gebied het gemeenschappelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder natuur en landschap zodanig te definiëren dat eigenaren, overheden en ook bewoners, ondernemers en recreanten samen tot een toekomstbestendig beheermodel kunnen komen, waarbij de lasten voor instandhouding van die kwaliteit meer gezamenlijk gedragen worden.

labels: , , , ,

gerelateerd