Drukbezochte ledenvergadering met ochtendexcursie in De Lutte

Publicatiedatum: 9 september 2021

Een drukbezochte dag waarbij het mooie weer zeker meehielp; de ledenvergadering in De Lutte op 6 september was een groot succes! Er waren meer dan 70 aanwezigen die meegingen op ochtendexcursie en de daaropvolgende ALV bijwoonden. Het geheel, inclusief een fijne lunch en borrel bij Paviljoen De Lutte, kon grotendeels buiten plaatsvinden.

Excursie Puntbeek

De ochtend werd afgetrapt met een excursie naar de Puntbeek (te fiets of met een speciaal treintje). Daar gaven Harm Smeenge en Erik Sonder (Bosgroepen) uitleg over de landschapsgeschiedenis van de beek en de omgeving, en over het verondiepen van beken in de praktijk. Verdeeld over twee groepen luisterden de aanwezigen naar de enthousiaste verhalen van Harm en Erik over dit bijzondere gebied. Na een lunch op het terras ging de ALV van start.

Wisseling leden Raad van Toezicht

Tijdens de ledenvergadering gaven de huidige leden van de Raad van Toezicht het stokje over aan een nieuwe garde: Dhr. H.R. Wessels Boer (voorzitter), Dhr. C.M. A. Bijleveld, Dhr. M. Duintjer en dhr C d’Ancona maakten plaats voor de heer J.P. Bakker (voorzitter), en Dhr. R. Nijzink. Dhr E. van Kouwen was vorig jaar al toegetreden tot de Raad van Toezicht. Ook werd de heer P. Rohof als afgevaardigde voor de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen voorgedragen. De afgetreden leden werden bedankt voor hun langdurige inzet voor de Raad van Toezicht van Bosgroep Noord-Oost Nederland.

Aanstelling nieuwe directeur

Danielle Landman-Oldemaat werd officieel aangesteld als nieuwe directeur/bestuurder van Bosgroep Noord-Oost Nederland. De heren Charles d’Ancona en Michael Duintjer, die tijdelijk de honneurs als directie waarnamen, zullen in de eerstvolgende ALV officieel aftreden. Zij werden bedankt voor hun inzet en aanpak van het afgelopen jaar. Ook een aantal nieuwe medewerkers stelden zich voor aan de aanwezige leden. Er zit een enthousiast en gedreven team met veel en diverse kennis van bosbouw en ecologie.

Jaarrekening en toekomst

Onze accountant, de heer Kobus, gaf tijdens de ALV toelichting op de gang van zaken rond de controle van de jaarrekening 2020 (najaar 2021 afgerond) en ging specifiek in op SNL-projecten. Op de volgende ledenvergadering zal de jaarrekening 2020 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

De eerstvolgende ledenvergadering zal plaats vinden op 24 november 2021. Het is nog onduidelijk of dit een fysieke bijeenkomst zal zijn, of een digitale bijeenkomst (of eventueel hybride). Wij hopen u dan weer te zien!

 

labels: , , ,

gerelateerd