Bosgroep maakt nieuw natuur in Twente

Publicatiedatum: 10 februari 2016

In Twente is de Bosgroep zeer actief met de voorbereiding en uitvoering van allerlei SKNL-projecten. Hierbij wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Deze functieverandering gaat gepaard met inrichtingsmaatregelen op de desbetreffende gronden en tevens met een stevige kwaliteitsimpuls van het omliggende landschap.

Op Landgoed Schultenwolde in Tubbergen wordt een oude slenk weer in ere hersteld door deze open te plaggen. Verder zijn hier maatregelen genomen ten bate van de vochtige heide.
Landgoed Lankheet in Haaksbergen wordt ontdaan van enkele hectares bos. Door deze opengezaagde corridors worden losliggende heidepercelen met elkaar verbonden. Het gekapte bos zal begraasd worden door zogenaamde heidekoetjes, waardoor de ontwikkeling richting heide wordt ingezet.
Een ander SKNL-project vindt plaats langs de Snoeijinksbeek in Losser en is nog in voorbereiding. Hierbij zullen in het aankomende najaar landbouwpercelen van verschillende particuliere eigenaren worden omgevormd naar natuur.

 

Foto: Mark Zekhuis, freenatureimages.eu, bos nabij Losser