De planning van plantmateriaal

Publicatiedatum: 8 september 2017

Voor het afleverseizoen 2017/2018 maken wij deze periodeprincipe-afspraken met een aantal kwekers over soorten, herkomsten en waar mogelijk prijzen. Afgelopen week hebben wij enkele kwekers in de omgeving Zundert bezocht. Wij kijken dan ook naar de algemene groei van de reguliere bosbouwsoorten. De verwachting is dat bepaalde soorten schaars zullen zijn en u er op tijd bij moet zijn. 

Het groeiseizoen is nog niet afgelopen; door het droge voorseizoen en de mooie zomer met voldoende vocht en goede temperaturen groeien de planten nu nog langer door. Bij een soort als  inlandse eik bijvoorbeeld wordt er door kwekers nog een extra groeischeut verwacht. Het vaststellen van de uiteindelijke verkoopmaat zal daarom nog enkele weken op zich laten wachten. De prijzen zijn daaraan gekoppeld, ook daarover kunnen we later meer zekerheid geven.

Wel kan er een en ander over de beschikbaarheid gezegd worden.

Plugplantsoen

Allereerst het plugplantsoen, het succes daarvan is zo langzamerhand wel algemeen bekend.

  1. Douglaspluggen zijn bijzonder gewild, wij hebben er nog wel een aantal vast kunnen leggen voor het komende seizoen, maar dat is zeker niet genoeg om aan de vraag te kunnen voldoen.
  2. Van Thuja plicata hebben we daarentegen meer dan voldoende voorraad. De vraag was de eerste jaren erg goed. Het lijkt nu alsof, na een periode van weinig beschikbaarheid door zaadproblemen, de aandacht voor deze soort is verslapt. Dit terwijl Thuja qua groei en groeiplaat vergelijkbaar is met de douglas,  het goed doet in de menging lariks/douglas/beuk en een goede kwaliteit hout geeft (Western Red Cedar). Het zaad is bovendien van een unieke herkomst (Singraven), een van de beste herkomsten die Nederland te bieden heeft. Wij overwegen nu sterk om een aanzienlijk deel van onze voorraad via de kweker aan derden in het buitenland te verkopen. Daar is de vraag ineens overweldigend.  We geven onze leden graag nog een kans om aantallen te reserveren maar haast is geboden.
  3. Inlandse eik: afgelopen jaar konden er geen eikels geoogst worden van de herkomst Bremerberg-01 (ook Y70 genoemd). Dat betekent automatisch dat er het komende jaar ook geen pluggen eik beschikbaar zullen zijn. Voor het komende seizoen ziet de oogst er veelbelovend  uit en zullen we weer proberen een aantal kilo’s eikels in plug te laten zaaien.
  4. Andere soorten: van grove den (herkomst zaadtuin) en beuk (herkomst ’t Loo) zijn 1-jarige pluggen  beperkt beschikbaar. Lariks is er komend seizoen niet in de 2-jarige uitvoering in de P40. De 1-jarige plug achten wij toch te klein om uit te planten. Volgend jaar is er een redelijke hoeveelheid 2-jarig materiaal van de hybride lariks (|Larix x marschlinsii) beschikbaar. Volgende jaren proberen we ook de Europese lariks beschikbaar te krijgen. Van de fijnspar is er voldoende voorraad 2-jarige plug beschikbaar van de herkomst Wageningen-01. Daarnaast zijn er beperkte aantallen beschikbaar van een 3-jarige plug van de Abies normdmanniana en Picea pungens glauca (ook de baby blue), geschikt voor de teelt van kerstbomen.

Naaktwortelig materiaal

Het areaal kwekers dat naaldhout kweekt loopt terug, sterker dan bij loofhout. We hebben niet veel kunnen bekijken omdat de percelen over het algemeen nogal verspreid liggen. Algemene conclusie is dat het plantsoen een normale lengteontwikkeling laat zien. Soorten als douglas, lariks en grove den zijn beperkt beschikbaar en van een goede kwaliteit. Inlandse eik en beuk van goede herkomsten is er voldoende.

Planning

Wat steeds duidelijker wordt is dat als u als boseigenaar bepaalde wensen heeft, planning van de verjonging steeds belangrijker wordt. Zeker bij pluggen is dat het geval. De 2 plugplantsoenkwekers  die Nederland rijk is, halen het grootste deel van hun omzet met gemak uit een beperkt assortiment en uit het buitenland en zaaien daarbij veel op contract. Voor hun omzet zijn zij niet of nauwelijks afhankelijk van zaaien op eigen risico. Zij doen het gelukkig voor de Nederlandse markt  wel in beperkte mate, daar kunnen wij nog van profiteren. Beter is het om de verjonging te plannen en, ook al is het globaal en niet 100% zeker, benodigde aantallen op tijd bij de Bosgroep te melden. Bij plug is dat over het algemeen 2 jaar voor inplant, bij naaktwortelig 1 jaar meer.

Als laatste willen wij u melden dat Henk-Jan Jeurink de komende 2 jaar opgeleid gaat worden om de plantsoen-tak van de Bosgroep over te nemen van Theo Keizers.

labels:

gerelateerd