De januaristorm en de letterzetter

Publicatiedatum: 12 juli 2018

De afgelopen januaristorm heeft veel stormhout opgeleverd. Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft de afgelopen maanden al 6000 kuub stormhout voor haar leden afgevoerd. Door het recente warme en droge weer dreigt er nu aantasting van het nog liggende stormhout door een explosief groeiend aantal letterzetters (een keversoort). Het gaat dan met name om de fijnspar. Er zijn al verschillende aangetaste bomen gesignaleerd, waarbij de letterzetter ook nabijgelegen vitale bomen aantast. Het is dan ook van belang om het hout zo snel mogelijk te verwijderen of in ieder geval op letterzetters te controleren.

Update storm 18 januari

Na storm ‘Frederike’ van 18 januari jongstleden hebben we u gemaild om stormhout dat u had liggen, aan te melden bij de Bosgroep. Op deze manier kon de Bosgroep al het stormhout bij haar leden in kaart brengen en zo goed mogelijk verkopen.
Dit is gelukt! Er zijn maar liefst 40 aanmeldingen van stormhout binnengekomen, waarvan het grootste gedeelte vanuit Twente en Salland. Inmiddels is er ruim 6000 kuub stormhout uit het bos gereden en afgevoerd naar de verwerkende industrie. In verband met het broedseizoen ligt er nog circa 1000 kuub hout in het bos dat na 15 juli uit het bos gereden zal worden.

Pas op voor aantasting door de letterzetter!

Beeld van aantasting (onder de bast) door de letterzetter.

De laatste weken troffen we op verschillende plekken omgewaaide fijnsparren aan, individuele bomen en boomgroepen, met daarin letterzetters (Ips typographus). De letterzetter, een kever uit de familie schorskevers, kan zich onder droge, warme omstandigheden, zoals we nu zien, explosief vermeerderen. De letterzetter legt zijn broedsel onder de bast van de boom. De larven die hier uit voortkomen maken gangen onder de bast waardoor zij de boom als het ware “ringen”. Als gevolg hiervan sterft de boom af. Minder vitale, kwijnende bomen (bijvoorbeeld stormhout) worden als eerste door de kever aangetast. Onder de eerder genoemde weeromstandigheden kunnen de kevers zich explosief vermeerderen en tasten dan ook vitale, staande bomen in de omgeving aan.

Het is dan ook belangrijk dat stormhout van de belangrijkste waardboom van de letterzetter, de fijnspar, zo snel mogelijk geruimd wordt. Of dat er tenminste een controle plaats vindt op de aanwezigheid van de kever of larven daarvan.

Letterzetter in verschillende boomsoorten

Op verschillende plekken in Overijssel en Drenthe is de letterzetter aangetroffen, soms in een groepje stormbomen van slechts drie bomen. Op één locatie is de letterzetter reeds uitgevlogen en heeft de kever aanliggende, vitale bomen aangetast. De aantasting heeft hier in zowel fijnspar als douglas plaats gevonden. Op andere locaties is ook sitkaspar aangetast.

Meer informatie en contact

De Bosgroep adviseert op basis van bovenstaande informatie om goed op te letten op uw terrein en waar nodig actie te ondernemen. Heeft u nog vragen of behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw regiobeheerder.

De letterzetter.

 

 

labels: , , ,

gerelateerd