De huidige houtmarkt: goede prijzen maar een wispelturige afzet

Publicatiedatum: 24 november 2022

De houtmarkt is flink in beweging door alles wat er momenteel in de wereld speelt. Onze houtcoördinator Robbin Klein Gunnewiek heeft een en ander op een rijtje gezet en doet een voorzichtige voorspelling voor de toekomst.

  • De vraag naar kwaliteitshout uit douglas en lariks is behoorlijk afgenomen. Tijdens de coronaperiode was de vraag meer dan verdubbeld, door de grote vraag vanuit consumenten om met dit hout bijvoorbeeld tuinzitjes en tuinhuisjes te bouwen. Nu mensen weer op vakantie kunnen gaan, lijkt de gekte voorbij. De vraag is teruggezakt naar het niveau van voor de coronapandemie.
  • De vraag naar brandhout blijft onverminderd hoog door de hoge energieprijzen. De prijzen voor brandhout zijn in een jaar tijd verdubbeld. Het gevolg is evident; de vraag naar brandhout is groter dan het huidige aanbod.
  • De inflatie en de hoge prijzen voor allerlei producten zijn steeds meer terug te zien in de houtmarkt. De vraag naar verschillende houtproducten stagneert, en daarmee ook de afzet. Door de hoge energiekosten worden er bijvoorbeeld minder dakpannen en bakstenen geproduceerd. Hiermee is er automatisch minder vraag naar planken en balken voor de emballageindustrie.

Conclusie

  • Kijkend naar de middellange termijn zijn de verwachtingen onzeker.
  • De verwerkende industrie trapt stevig op de rem en men is voorzichtig in de afspraken over hoeveelheden en prijzen in het 1e kwartaal van 2023.
  • De houtprijzen lijken nog steeds stabiel, alleen de verwachtingen omtrent afzethoeveelheden worden sterk getemperd.
  • De Bosgroep houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en we zitten regelmatig met verschillende afnemers om tafel.
  • In de toekomst kijken is niet mogelijk, de verwachting is dat de afzet in 2023 vooralsnog beperkt gaat zijn. Maar zo snel als de onbeperkte afzetmogelijkheden stagneerden, is een ommekeer ten goede ook mogelijk. Een en ander zal sterk afhankelijk zijn van de economie, transport- en energieprijzen.

Voor een advies op maat omtrent de houtverkoop uit uw bos of de noodzaak om te oogsten of te verjongen, kunt u altijd contact opnemen met uw regiobeheerder.

Robbin Klein Gunnewiek, houtcoördinator Bosgroep Noord-Oost Nederland