Projecten

Nieuwe waterberging en natuur Landgoed de Hulst beschermt stad Oldenzaal bij piekbuien

Op het particuliere landgoed de Hulst dragen waterbergingsmaatregelen bij aan het voorkomen van wateroverlast in de stad Oldenzaal tijdens piekbuien. Het landgoed ligt op de stuwwal van Oldenzaal, tegen de Tankenberg aan. Dit betekent dat er een groot natuurlijk verval in het landschap zit. Nieuwgevormde retentieweides bufferen water om overlast benedenstrooms te voorkomen. De maatregelen zijn...

Lees meer >>

Meer projecten

Bronherstel hoog op de helling van de Tankenberg.. >>

Op de hoogste heuvel van Overijssel, de Tankenberg, zijn...

Natuurlijke bronvijver opgeschoond; meer ruimte vo.. >>

Op de stuwwal van Ootmarsum in Twente liggen diverse...

‘Natuurschoon Nietap’ wordt nog ‘schoner’.. >>

Voor Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap is...

Herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond!.. >>

Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig...

Watermaatregelen op Landgoed de Hulst.. >>

Begin mei was de aftrap van het project 'Watercollectief...

Snoeyinksbeek: van landbouw naar natuur.. >>

In opdracht van de Provincie Overijssel werd in september...

PAS in Dinkelland: niet alleen inhoud, ook proces.. >>

De PAS-maatregelen voor drie Natura 2000-gebieden in de...

SKNL-project Schultenwolde en Lankheet opgeleverd.. >>

Rond de jaarwisseling zijn de SKNL-projecten op Landgoed...

Archief >>