Actueel

Subsidieregeling opruiming drugsafval via BIJ12

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld bodemonderzoek en sanering nodig is. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. BIJ12 verstrekt de subsidie vanaf 1 januari...

Lees meer >>

Meer

18 januari 2021Het mooiste hout van eigen bodem onder de hamer ti.. >>

De Nederlandse Rondhoutveiling vindt ieder jaar plaats op...

pingo

6 januari 2021De ontdekking van een bijzondere pingoruïne.. >>

Op de Zunasche heide in Overijssel wordt de natuur...

18 december 202012 januari: Community of Practice – Klimaatrobuu.. >>

Op dinsdag 12 januari organiseert Federatie Particulier...

9 december 2020Rijkssubsidieregeling Versneld Natuurherstel voor .. >>

Op 30 november jl. heeft het Ministerie van LNV de...

23 november 2020Goed plantsoen gaat hard.. >>

Het gaat momenteel (nog steeds) hard op de plantsoenmarkt....

20 november 2020Bos voor de toekomst: landelijke Bossenstrategie e.. >>

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en...

15 oktober 2020Bosgroepen helpen bij realisatie nieuwe natuur Zun.. >>

In de Zunasche heide op de overgang van de Sallandse...

12 oktober 2020Uitvoering maatregelen Landgoederen Oldenzaal.. >>

Wie regelmatig over de Denekamperstraat bij Oldenzaal...

Archief >>