Bosgroepen helpen bij realisatie nieuwe natuur Zunasche heide

Publicatiedatum: 15 oktober 2020

In de Zunasche heide op de overgang van de Sallandse Heuvelrug naar de Regge wordt nieuwe natuur gerealiseerd. Het gebied is in het verleden ontgonnen, dat wil zeggen geëgaliseerd, en er zijn sloten gegraven om het gebied te ontwateren voor landbouw. Dit jaar is het gebied, dat met name zo waardevol is omdat het in de gradiënt van droog naar nat ligt, ingericht voor ontwikkeling van vochtige heide, bloemrijk schraalland en moeras, als natuurherstelmaatregel in het kader van Natura2000. Het gebied is eigendom van de Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is lid van de Bosgroepen.

Erik Sonder en Harm Smeenge, respectievelijk regiobeheerder en landschapsecoloog bij de Bosgroepen, hebben in samenwerking met het kernteam van de provincie en toezichthouder Arcadis  de uitvoering in het veld begeleid.

Bijzondere pingoruïne ontdekt

Bijzonder is de aanwezigheid van een pingoruïne die Harm ontdekte bij het uitvoeren van bodemboringen. Zaterdag 26 september werden belangstellenden rondgeleid door het gebied waarbij Harm samen met Marcel Horsthuis van Staatsbosbeheer een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden gaf. De belangstelling voor zowel de ochtend als de middagexcursie oversteeg het aantal beschikbare plaatsen! Na afloop is de pingoruïne met toelichting door Harm gefilmd door de Nederlandse Geologische Vereniging. Het leverde een blik in de geschiedenis door de aanwezige oude kalk- en veenlagen, waarin diverse duizenden-jaren-oude plantensoorten zichtbaar werden.

In deze boswachtersblog (Staatsbosbeheer) lees je meer over de Zunasche pingo.

labels: , ,

gerelateerd