Bosgroep wordt projectleider PAS in Dal van de Mosbeek

Publicatiedatum: 12 september 2017

Bosgroep Noord-Oost Nederland is door Landschap Overijssel gevraagd om als projectleider op te treden bij de uitvoering van PAS-maatregelen in het Dal van de Mosbeek.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is in het leven geroepen om de stikstofuitstoot rond kwetsbare natuur te verminderen, de natuur te versterken en ruimte te maken voor economische ontwikkelingen.

Door terugschrijdende en voortschrijdende erosie in de bovenloop van de Mosbeek ontstaan er grote negatieve effecten op de omliggende kwetsbare habitattypen. Zo groot dat doelvegetaties en habitatypen door verdroging onder druk staan. Daar bovenop speelt de mineralisatie van de veenlaag, waardoor voedselrijke robuuste soorten als riet, moeraszeggen en gewone dotterbloem toenemen en de kwetsbare vegetaties verdringen.

Om de erosie in de bovenloop van de Mosbeek tegen te gaan zal de Bosgroep een inrichtingsplan opstellen met de uit te voeren maatregelen. Hierna zullen deze maatregelen moeten worden uitgevoerd. De Bosgroep begint in september met het opstellen van het inrichtingsplan. Het is de bedoeling dat de uitvoering aankomende winter plaatsvindt.
Een grote uitdagende opdracht voor de Bosgroep Noord-Oost Nederland!

 

Afbeelding: Wikimedia Commons.

labels:

gerelateerd