Bosgroep begeleidt groot onderhoud in bossen Westerbork

Publicatiedatum: 6 augustus 2018

De gemeente Midden-Drenthe is in augustus gestart met groot onderhoud aan alle gemeentelijke bospercelen ten noordoosten van Westerbork. Het gaat om de bossen aan de Scheursmaat, Homaat, het Padenbos en de bosjes aan de Diekeveenseweg. Er vinden dunningen plaats, maar ook kap en herplant, door essentaksterfte. Bosgroep Noord-Oost Nederland ondersteunt de gemeente bij de werkzaamheden.

Weinig onderhoud

Afgelopen decennia is weinig onderhoud gepleegd aan de bossen. Dat was een bewuste keuze, om de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan. Daardoor ontstaan er nu een aantal knelpunten:
In veel bospercelen, met name in het Padenbos, staan veel dode bomen langs wegen en paden. Staande dode bomen zijn gevaarlijk voor de bezoekers van het bos;
De gemeente heeft diverse verzoeken gekregen om wandelpaden te verbeteren in o.a. het Padenbos;
In het bos aan de Scheursmaat bevindt zich een perceel Es dat is aangetast door de Essentaksterfteziekte. De aantasting is zo sterk dat alle Essen aan het afsterven zijn. Alle Essen moeten worden gekapt, waarna het bosperceel opnieuw wordt aangeplant.
Doordat er geen bosonderhoud is gepleegd zijn de bospercelen afgelopen jaren donkerder geworden. Hierdoor verdwijnt de kenmerkende struik- en kruidlaag in de Eikenbossen en nemen schaduwverdragende boomsoorten als Beuk en Hulst toe.

Dunning

De belangrijkste maatregel die gaat plaatsvinden is het dunnen van alle bospercelen. Dunning zorgt ervoor dat de blijvende bomen, zoals de vele monumentale Eiken, beter tot ontwikkeling kunnen komen.

Padenbos

Werkzaamheden in het Padenbos vragen om extra zorgvuldigheid. Het Padenbos is oud Eikenbos met een oude bosbodem en hoge natuurwaarden en verschillende flora en fauna. Daar wordt rekening gehouden mee gehouden bij de boswerkzaamheden.

Grootschalig

De gemeente kiest ervoor om de werkzaamheden grootschalig in één keer uit te voeren. Dat geeft eenmalig een korte periode van verstoring voor plant, mens en dier, waarna de bossen weer met rust worden gelaten.

Bosgroep Noord-Oost Nederland

Bosgroep Noord-Oost Nederland ondersteunt de gemeente Midden-Drenthe (en veel andere Drentse gemeentes) bij het beheer van de bossen, waaronder deze dunningswerkzaamheden.

Markering bomen

In april-mei-juni heeft de Bosgroep een boominspectie gedaan. De bomen zijn op verschillende manieren gemarkeerd:

  • Blauwe stip: deze boom is een toekomstboom en deze boom wordt geacht nog lange tijd mee te gaan;
  • Groene stip: in deze boom bevinden zich holten of nesten en moeten worden ontzien bij werkzaamheden;
  • Oranje stip: deze boom wordt gekapt om groeiruimte te geven aan de omringende bomen, het stamhout wordt afgevoerd, maar takhout blijft achter;
  • Oranje verticale streep: deze boom wordt gekapt en geeft de rijroute aan van de machines gedurende de uitvoering;
  • Oranje kruis: deze boom wordt gekapt, maar blijft liggen als leefruimte voor insecten en voedingsbron voor vogels;
  • Geen markering: deze boom blijft gewoon staan.

Uitvoering werkzaamheden

De dunningswerkzaamheden vinden plaats in de periode augustus-november 2018. De werkzaamheden worden machinaal uitgevoerd. De gekapte stammen worden uit het bos gehaald  Dit hout wordt door de Bosgroep verkocht (geen verkoop aan particulieren). Het takhout blijft verspreid achter in het bos. Dit zal in eerste instantie een rommelig beeld geven, maar is na één tot twee jaar grotendeels weer verdwenen. Met de opbrengsten uit de houtverkoop zal de gemeente, na de dunningswerkzaamheden, de wandelpaden in het Padenbos verbeteren door op natte plekken zand op te brengen. Alle werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 afgerond.

Tekstbron: Gemeente Midden-Drenthe

labels: , , , , ,

gerelateerd