Bosgroep helpt bij PAS-maatregelen Drenthe

Publicatiedatum: 12 oktober 2018

Bosgroep Noord-Oost Nederland is één van de partners van de provincie Drenthe die de komende jaren helpen bij herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe. Deze werkzaamheden zijn nodig om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof. Aanpassingen in het waterpeil, maaien, begrazen en het kappen van bepaalde bomen in natuurgebieden zorgt ervoor dat de biodiversiteit in de natuurgebieden in stand blijft.

In Drenthe zijn er tot en met 2021 werkzaamheden in de volgende Natura 2000-gebieden: Bargerveen, Holtingerveld, Fochteloërveen, Mantingerzand, Mantingerbos, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Drentsche Aa en Elperstroom.

Programma Aanpak Stikstof

Uit onderzoek blijkt dat de laatste jaren de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden fors is toegenomen. Stikstof is een voedingstof voor planten, maar te veel stikstof zorgt voor een onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, waardoor ze andere soorten verdringen. Als we niks doen, groeien de natuurgebieden dicht en verdwijnen er plantensoorten en dieren. Daarom is landelijk besloten om in het kader van het ‘Programma Aanpak Stikstof’ maatregelen te nemen om stikstofprobleem in de natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te blijven maken. Door het afgraven van een deel van de begroeiing en de bodemlaag wordt een teveel aan voedingsstoffen zoals stikstof weggehaald en wordt de natuurlijke balans in het gebied hersteld.

Werkzaamheden Bosgroep Noord-Oost Nederland

Bosgroep Noord-Oost Nederland begeleidt twee leden met natuurgebieden/bossen in het Holtingerveld.
De werkzaamheden bestaan uit aanvragen en meldingen ten behoeve van de PAS, en de uitvoer van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden die erbij horen. De komende maanden gaan we ook aan de slag voor leden in het Drents-Friese Wold en Drentsche Aa.

Bron en meer informatie

De werkzaamheden in de provincie Drenthe worden uitgevoerd door verschillende terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en de Bosgroepen (Bosgroep Noord-Oost Nederland). Voor meer informatie over de werkzaamheden in de gebieden, kijk op: www.provincie.drenthe.nl/PAS.

labels: , , ,

gerelateerd